Uvođenje eura u RH
19. srpnja, 2022

Dvojno iskazivanje valute na računu

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu.

Navedeno znači da će cijene artikala na računu do 31.12.2022. biti iskazane u kuni, a ukupan iznos u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Nakon uvođenja eura, cijene artikala na računu bit će iskazane u euru, a ukupan iznos u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Blagajne i naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute.