Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Evidentiranje knjigovodstvenih isprava u poslovnim knjigama

Knjigovodstvena isprava (račun, uplatnica, isplatnica, izvod sa žiro računa, otpremnica, dostavnica, narudžbenica, primka i dr.) na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazana u službenoj valuti. U razdoblju do 31.12.2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kuni, a u razdoblju od 1.1.2023. iskazuje se u euru.

U svrhu jasnijeg razumijevanja odredaba Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u nastavku su prikazani primjeri kako postupati s knjigovodstvenim ispravama prilikom izdavanja i unosa u poslovne knjige.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja prije i na 31.12.2022.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja prije i na 31.12.2022., neovisno o tome kada su zaprimljene te sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022., izdane u razdoblju nakon 1.1.2023.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022. i datumom izdavanja u razdoblju nakon 1.1.2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se u euru i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni, sve dok se poslovne knjige za 2022. godinu ne zatvore.

U svezi primjene tečaja razlikujemo dvije situacije:

  • knjigovodstvena isprava s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022., izdana u razdoblju nakon 1.1.2023., u slučaju kad ugovorni odnos uključuje stranu valutu – primjenjuje se ugovoreni tečaj, odnosno tečaj na dan poslovnog događaja,
  • knjigovodstvena isprava s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022., izdana u razdoblju nakon 1.1.2023., u slučaju kad ugovorni odnos ne uključuje stranu valutu primjenjuje se fiksni tečaj konverzije.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja od 1.1.2023. pa nadalje

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja nakon 1.1. 2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se i unose u poslovne knjige za 2023. u euru.

Dakle, nakon uvođenja eura knjigovodstvene isprave moraju biti izdane u službenoj valuti neovisno o datumu poslovnog događaja. Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura unose se u poslovne knjige u euru, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti, dok se poslovni događaji koji se odnose na razdoblje prije dana uvođenja eura unose u poslovne knjige u kuni sve dok se ne zatvori knjigovodstvena godina. Navedeno također vrijedi i za storno knjigovodstvene isprave iz 2022. Ako poslovni subjekt izdaje storno knjigovodstvene isprave iz 2022., u razdoblju nakon 1.1.2023., takva isprava mora biti iskazana u euru.

Također, svi računi od 1.1.2023. plaćaju se u euru, dok se samo u razdoblju dvojnog optjecaja, dakle prvih 14 dana od dana uvođenja eura, može prilikom plaćanja gotovinom kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti gotov novac kune. Ako se račun plaća na bezgotovinski način isti će biti plaćen u euru jer će iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama biti preračunati iz kune u euro bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te bez izmjene jedinstvenog broja računa.

Radi jednostavnijeg prikaza unosa knjigovodstvenih isprava u poslovne knjige dajemo sljedeću tablicu:

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisan je srednji tečaj Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB) za kunu u odnosu na euro na 31.12.2022. koji će biti jednak fiksnom tečaju konverzije. Sva stanja, potraživanja i obveza prenose se i preračunavanju primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kao početno stanje na dan 1.1.2023. u službenu valutu, euro.

Ako poslovni subjekt zaprimi račun u euru ili u nekoj drugoj valuti primjerice na dan 15.12.2022. takav račun evidentira se u poslovnim knjigama u kuni po srednjem tečaju HNB-a na taj dan. Važno je napomenuti da se prilikom prijenosa obveze i/ili potraživanja u novu poslovnu godinu iznos obveze i/ili potraživanja u kuni preračunava se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije.

U slučaju da poslovni subjekt zaprimi račun nakon zatvaranja poslovne godine za prethodno razdoblje, isti će se evidentirati u valuti euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Račun za isporučenu robu ili izvršenu uslugu nakon 1. 1. 2023. koji prema odredbama Zakona o PDV-u trebaju sadržavati podatke o storno računu za primljeni predujam koji je izdan do 31.12.2022. u kuni, izdaje se u euru, a iznos predujma iskazuje se u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Putni nalozi

U razdoblju dvojnog iskazivanja putne naloge nije potrebno dvojno iskazivati.

Predujmovi isplaćeni do 31.12.2022., a obračunati nakon 1.1.2023., u prva dva tjedna od uvođenja  eura radnici  mogu  vratiti  u  kuni  ili  euru  u  slučaju  uplate  putem  blagajne  uz odgovarajuću primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Također, za potrebe knjiženja u poslovnim knjigama, u slučaju neisplaćenih putnih naloga u trećoj valuti, primjerice USD, potrebno je iznos na 31.12.2022. preračunati u kunu putem srednjeg tečaja HNB-a za USD. Tako dobiveni iznos u kuni preračunava se u euro putem fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.