Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada
23. јануар, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada

Fluktuacija zaposlenih u firmama

Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz firme. Fluktuacija zaposlenih je normalan, a u nekim slučajevima i poželjan proces. Definiše se kao samoinicijativno napuštanja firme od strane zaposlenih. Fluktuacija zaposlenih do 15% nije nešto što treba da brine poslodavca. Odlazak zaposlenih omogućava da u kompaniju dođu novi zaposleni sa novim znanjima i idejama.

U današnje vreme kad je inflacija ozbiljan problem u celom svetu fluktuacija zaposlenih može da se poveća usled potrage ljudi za plaćenijim poslom. To može da predstavlja problem za kompaniju. Povećana fluktuacija zaposlenih u sebi nosi rizik odlaska stručnjaka. Kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, ali i klijentima zaposleni su najvažniji i najznačajniji resurs.

Odlazak stručnjaka za obračun zarada

Jedna od najosetljivijih, a samim tim i najvažnijih tema kada su u pitanju zaposleni su zarade. Svakom zaposlenom je zarada koju primi određenog datuma u mesecu neophodna. Često se dešava da je nekima i jedini izvor prihoda u porodici. Ljudima je zarada jedan on važnijih motiva zbog kojih biraju posao koji će obavljati. Porodicama i pojedincima je neophodna na mesečnom nivou kao bi mogli sebi da obezbede određene životne uslove.

Osetljivost ove teme je tu i zbog visine zarade, ali i tajnosti iste. Važno je da zarada bude na vreme na računu, ali i da podatak o njenoj visini bude zaštićen. Na žalost dešava se da zbog greške pri obračunu zarade zaposlenim kasni zarada, što nije prijatan momenat ni za koga. Zbog toga je briga o obračunu zarada važno pitanje za sve kompanije nezavisno od veličine. Važno je i ko i na koji način vrši obračun zarada.

Usled fluktuacije zaposlenih može se dogoditi da kompanija koja ima 50 i više zaposlenih ostane bez stručnjaka za obračun zarada. Koji su sve to problemi koji mogu da se dogode ukoliko jedina osoba koja obračunava zarade napusti kompaniju?

Iako je poslodavac ostao bez svog stručnjaka za obračun zarada njegova obaveza je i dalje zakonski propisana. Obaveza poslodavca je i dalje tu. Poslodavac je u obavezi da zarade zaposlenima isplati najmanje jednom mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. To znači da odlazak jednog stručnjaka za obračun zarada može da ugrozi kompaniju i da potencijalno mnogo veći broj zaposlenih izgubi poverenje.

Kao računovodstvena kuća koja se bavi i obračunom zarada imali situacije kada su kompanije želele da obračun zarada u jednom danu prebace kod nas. Jedan od glavnih razloga je bio upravo iznenadni odlazak osobe zadužene za obračun zarada. Osećaj koji su poslodavci u tim momentima osećali je strah. Pre svega strah od toga da zarade zaposlenima neće biti isplaćene na vreme, ali i dugoročni problem da nemaju osobu na koju mogu da se oslone.

U momentu kad poslodavac ostane bez stručnjaka za obračun zarada on je doveden pred svršen čin. Poslodavac mora da u tom momentu nađe rešenje koje će i kratkoročno, ali i dugoročno rešiti problem.

Usluga obračuna zarada u Uniji Smart Accounting
Eksterni obračun zarada

Eksterni obračun zarada

Odlaganje i izbegavanje problema ne predstavlja funkcionalnu strategiju kompanije. Funkcionalna strategija rešavanja problema bi bila prepoznavanje ključnih problema i rad na njima. Kako smo naveli jedna od najosetljivijih, a samim tim i najvažnijih tema kada su u pitanju zaposleni su zarade. Zbog toga kompanije ne bi smele da dozvole da im zarade postanu problem. Važno je da se o pitanju obračuna zarada misli unapred. Razumevanje problema je od vitalnog  značaja za pronalazak rešenja.

U slučaju obračuna zarada rešenje za kompanije, koje svoj obračun zarada poveruju jednoj osobi, je eksterni obračun zarade. Ovakav pristup u poslovanju ponudiće vam angažman celog tima stručnjaka za obračun zarade koje je teško okupiti u malim kompanijama.  Obračun zarade u vašoj kompaniji tada ne bi morao da zavisi od jedne osobe.

Prebacivanjem obračuna zarade na eksternu kompaniju vi osiguravate sebe i svoje zaposlene. Ovakvo rešenje je strateški potez i osigurava vašu kompaniju od potencijalnog odlaska vašeg internog stručnjaka za obračun zarada. Prebacivanjem obračuna zarade na eksternu agenciju vi u svari pokazujete da su vama zaposleni na prvom mestu i da unapred osiguravate njihovo poverenje i sigurnost.

Kao što unapred planirate ciljeve i budžete važno je da unapred planirate i izaberete ljude sa kojima ćete sarađivati i poveriti svoje poslovanje. Zašto je eksterni obračun zarada najbolje rešenje za kompanije možete pronaći i u našem tekstu – Da li obračun zarada poveriti eksternoj kompaniji.

Na obračun zarade se ne treba gledati kao na običnu računsku operaciju. To je složen proces o kome mora da brine kvalifikovana osoba i pravi stručnjak za obračun zarade. Obračun zarade je važan i komplikovan zadatak svakog poslodavca. Usko je povezan sa njegovim poslovanjem i može da utiče na njega. Razlog tome je i zato što odražava vezu poslodavca i države, a sa druge strane snažno utiče na održavanje poverenja između radnika i poslodavca.

U Uniji Smart Accounting pored stručnjaka za obračun zarade možete dobiti i sva neophodna mišljenja, savete i angažman ostalih stručnjaka. Ovo je važno zato što se na taj način osiguravate da u zakonskom roku izvršavate svoju obavezu prema državi, a u isto vreme i vaši zaposleni će biti zadovoljni obračunom zarade.