Na fotografiji se nalazi referent za obračun zarada.
17. новембар, 2022

Da li obračun zarada poveriti eksternoj kompaniji?

Outsourcing obračuna zarada

Ukoliko sagledamo prioritete zaposlenih kompanija, bez obzira kojom vrstom delatnosti se one bavile, među prvim sigurno jeste pravovremen i tačan obračun zarada. Zadovoljni i srećeni zaposleni su cilj svakog poslodavca, a ponekad je prvi korak ka ostvarenju cilja upravo zarada isplaćena na vreme i u tačnom iznosu.

Kada govorimo o zaradama, svaki pojedinac želi da iznos njegove zarade ostane tajni podatak i kompanije su dužne osigurati tu tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini zarade i naknada ne postanu javni.

Upravo ovde i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna zarada, kao rešenje koje može da zadovolji sve zaheve zaposlenih i njihovih poslodavaca.

Zašto implementirati outsourcing obračuna zarada?

Kao prvi razlog prema većini kompanija, koje su se odlučile za outsourcing obračuna zarada, navešćemo reklamacije zaposlenih. Reklamacije će se ukazati kao posledica netačnog obračuna zarada, posebno u slučaju kada se na račun zaposlenih isplati manji iznos od potrebnog, što u pitanje dovodi proaktivnost i tačnost specijaliste za obračun zarada u datoj kompaniji.

Da bi jedan stručnjak za obračun zarada bio proaktivan od njega se očekuje da kontinuirano prati sve izmene zakona, propisa i akata povezanih sa ovom vrstom delatnosti. Proaktivan stručnjak će obavestiti poslodavca o izmenama odmah nakon usvajanja istih i započeti implementaciju sa propisanim datumom primene. Kao posledicu, poslodavac neće imati ad hoc usklađivanje sa propisima – što će itekako doprineti i boljem utrošku vremena i sredstava.

Optimizaciji troškova kompanije može doprineti i angažman eksterne kompanije ili agencije koja pruža usluge obračuna zarada za zaposlene. Objašnjenje je vrlo jednostavno – za minimalno jednog zaposlenog, poslodavac je dužan isplatiti bruto 2 iznos njegove mesečne zarade, platiti edukacije i praćenje seminara vezanih za implementaciju izmena u propisima i uključiti dodatne bonuse ili trinaestu platu. Velike kompanije iziskuju sve isto, samo za tim ljudi jer se radi o većem obimu posla.  Jedna eksterna agencija će sigurno koštati puno manje od toga, a u tom iznosu dobijate tim stručnjaka.

Kvalitetan outsourcing obračuna zarada ponudiće vam angažman celog tima stručnjaka, koji je teško okupiti interno posebno u malim kompanijama. Jedan dobar tim stručnjaka uključivao bi:

  • senior stručnjaka za obračun zarada,
  • sudskog veštaka,
  • pravnika stručnjaka za oblast radnog prava,
  • ekonomistu i
  • računovođu koji će voditi kompletan proces i brigu o klijentu.

Ovakav tim stručnjaka će, pored pravovremenog i tačnog obračuna zarada, moći da:

  • savetuje o optimizaciji troškova kompanije, kada su u pitanju troškovi zarada,
  • revidira i ima uvid u ugovore o radu sa zaposlenim, te sugeriše poboljšanja i
  • savetuje i vodi sudske sporove kompanije sa zaposlenima.

Ukoliko neka kompanije u konačnom uspe obezbediti da celi proces obračuna zarada i ljudskih resursa funkcioniše interno, bez čestih i velikih problema na zadovoljstvo svih i dalje problem mogu stvoriti odlasci stručnjaka. Neminovnost je da zaposleni danas žele menjati poslodavca i posao nakon određenog vremenskog perioda, što kompanijama stvara dodatne probleme pronalaska stručnjaka koji na kvalitetan i sličan način može pokriti radno mesto. Angažmanom agencije za outsourcing obračuna zarada kao uslugu dobijate znanje i stručnost agencije i na vaše poslovanje neće uticati promene zaposlenih i stručnjaka unutar same agencije.

Multinacionalne kompanije koje posluju na našem tržištu mogu imati i malo drugačije zahteve kada su u pitanju dodaci koji se isplaćuju uz zarade. Zbog toga je, pored osnovnog obračuna zarada, potrebno tačno i efikasno implementirati obračun bonusa i dodataka na zaradu. Eksterna agencija će olakšati sam proces, obzirom da sarađuju sa više različitih klijenata, nezaobilazno je da već imaju razvijene sisteme i metode za rad sa multinacionalnim kompanijama.

Usluga obračuna zarada u Uniji Smart Accounting
Kompanija za eksterni obračun zarada

Angažujte eksternu kompaniju za obračun zarada

U Uniji Smart Accounting razvili smo nekoliko sistema poslovanja, koji omogućavaju da naše usluge koje pružamo klijentima budu isporučene onako kako očekuju – tačno, stručno, na vreme i u poverenju. Naši stručnjaci za obračun zarada ispostaviće obračun zarada za vaše zaposlene u tačno dogovorenom roku, a isti će biti tačni, kontrolisani i u skladu sa poslednjim izmenama zakona i drugih akata. U Uniji Smart Accounting kontinuirano pratimo sve izmene zakona i ostalih propisa, implementiramo ih odmah i radimo da edukaciji stručnjaka. Svi zaposleni u sektoru zarada na raspolaganju imaju seniora koji je dostupan da pomogne prilikom rešavanja komplikovanijih zadataka te da adekvatno prenosi svoja znanja.

Svojim klijentima na raspolaganje stavljamo celi tim stručnjaka. I pored računovođe koji će voditi brigu o samom obračunu zarada, klijenti mogu dobiti sva potrebna mišljenja, savete i angažman ostalih stručnjaka kako bi optimizirali troškove zarada u kompaniji i izbegli ili efikasno doveli kraju radne sporove sa zaposlenima.

Obračun zarada u Uniji Smart Accounting je u potpunosti automatizovan i kontrolisan pre isporuke klijentima. Naš IT sektor kontinuirano radi na pregledu i adaptaciji sistema novim propisima, tako da su i komplikovaniji obračuni zarada kakve zahtevaju multinacionalne kompanije uspešno automatizovani.

I ono što je najvažnije, možete biti sigurni da će podaci o zaradama vaših zaposlenih u potpunosti ostati tajni podatak, koji nije dostupan nikome osim poslodavcu i samom zaposlenom.

Nemojte dopustiti da visine zarada vaših zaposlenih postanu javni podatak u kompaniji. Kontaktirajte nas već danas!