Na fotografiji je plačni referent.
17. novembra, 2022

Ali obračun plač zaupati zunanjemu podjetju?

Outsourcing obračuna plač

Če pogledamo prioritete zaposlenih v podjetju, ne glede na to, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo, je pravočasen in točen obračun plač zagotovo med prvimi. Zadovoljni in srečni zaposleni so cilj vsakega delodajalca, včasih pa je prvi korak k uresničitvi cilja pravočasno in pravilno izplačana plača.

Ko je govora o plačah, si vsak posameznik želi, da njegova plača ostane zaupna in podjetja so dolžna zagotoviti zaupnost. Vsi delodajalci si zelo prizadevajo, da informacije o plačah in prejemkih ne pridejo v javnost.

Prav tu pa zelo pogosto pride v poštev zunanji izvajalec obračuna plač, kot rešitev, ki lahko zadovolji vse zahteve zaposlenih in njihovih delodajalcev.

Zakaj implementirati outsourcing obračuna plač?

Kot prvi razlog bomo po mnenju večine podjetij, ki so se odločila za zunanje izvajanje obračuna plač, navedli pritožbe zaposlenih. Reklamacije se pojavljajo zaradi netočnega obračuna plač, predvsem v primeru, ko je na račun zaposlenega izplačan manjši znesek, kot je predvideno, kar postavlja pod vprašaj proaktivnost in natančnost obračuna plač v danem podjetju.

Da bi bil strokovnjak za obračun plač proaktiven, se od njega pričakuje, da nenehno spremlja vse spremembe zakonov, predpisov in aktov, ki se nanašajo na tovrstno dejavnost. Proaktivni strokovnjak bo delodajalca obvestil o spremembah takoj po njihovem sprejemu in jih začel izvajati v predpisanem roku. Posledično delodajalec ne bo imel ad hoc usklajevanja s predpisi – kar bo močno prispevalo k boljši porabi časa in sredstev.

K optimizaciji stroškov podjetja lahko pripomore tudi angažiranje zunanjega podjetja ali agencije, ki izvaja obračun plač za zaposlene. Razlaga je zelo enostavna – delodajalec je vsaj enemu zaposlenemu dolžan izplačati bruto znesek njegove mesečne plače, plačati izobraževanja in nadaljevalne seminarje v zvezi z uveljavitvijo sprememb predpisov ter vključiti dodatne bonitete oziroma trinajsto plačo. Za velika podjetja velja enako, le da potrebujejo ekipo ljudi, ker gre za večji obseg dela. Zunanja agencija bo zagotovo stala veliko manj kot to, za ta znesek pa dobite celo ekipo strokovnjakov.

Kakovosten zunanji izvajalec obračuna plač vam bo ponudil angažiranje cele ekipe strokovnjakov, ki jo je težko sestaviti interno, še posebej v majhnih podjetjih. Dobra ekipa strokovnjakov vključuje:

  • senior strokovnjaka za obračun plač,
  • sodnega izvedenca,
  • pravnega strokovnjaka s področja delovnega prava,
  • ekonomista in
  • skrbnika, ki bo vodil celoten postopek ter skrbel za stranko.

Takšen tim strokovnjakov lahko poleg pravočasnega in natančnega obračuna plač tudi:

  • svetuje pri optimizaciji stroškov podjetja, ko gre za stroške plač,
  • pregleduje in ima vpogled v pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi ter predlaga izboljšave in
  • svetuje ter vodi sodne spore med podjetjem in zaposlenimi.

 

Če nekaterim podjetjem na koncu le uspe zagotoviti, da celoten proces obračuna plač in kadrov interno deluje brez pogostih in večjih težav v zadovoljstvo vseh, pa je še vedno lahko težava odhod strokovnjakov. Neizogibno je, da danes zaposleni po določenem času želijo zamenjati delodajalca ali delovno mesto, kar podjetjem povzroča dodatne težave pri iskanju strokovnjakov, ki lahko kakovostno in na podobni ravni pokrivajo delo. Z angažiranjem agencije za zunanje izvajanje obračuna plač kot storitev pridobite tudi znanje in strokovnost agencije, na vaše poslovanje pa ne bodo vplivale fluktuacije zaposlenih in strokovnjakov v sami agenciji.

Multinacionalna podjetja, ki delujejo na našem trgu, imajo morda nekoliko drugačne zahteve glede dodatkov k plačam. Poleg obračuna osnovne plače je zato potrebno natančno in učinkovito izvajati obračun bonitet in dodatkov k plači. Zunanja agencija bo takšnim podjetjem olajšala cel proces, saj sodeluje z več različnimi naročniki, vsekakor pa ima že izdelane sisteme in metode za delo z multinacionalkami.

Storitev obračuna plač v Union Smart Accountingu
Eksterno podjetje za obračun plač

Najemite eksterno podjetje za obračun plač

V Uniji Smart Accounting smo razvili več poslovnih sistemov, ki strankam omogočajo, da svoje storitve opravimo tako, kot pričakujejo – natančno, strokovno, pravočasno in zaupno. Naši strokovnjaki za obračun plač bodo vašim zaposlenim v dogovorjenem roku izdali plačilne liste, ki bodo točne, preverjene in v skladu z zadnjimi spremembami zakonov, predpisov in aktov. V Uniji Smart Accounting nenehno spremljamo vse spremembe zakonov in drugih predpisov, jih sproti izvajamo in skrbimo za izobraževanje strokovnjakov. Vsem zaposlenim v oddelku plač je na voljo vodja, ki nudi pomoč pri zahtevnejših opravilih in skrbi za ustrezen prenos znanja.

Strankam je na razpolago celotna ekipa strokovnjakov. Poleg skrbnika, ki bo poskrbel za sam obračun plač, pa lahko stranke pridobijo vsa potrebna mnenja, nasvete in angažma drugih strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za optimizacijo stroškov plač v podjetju in se izognili ali pa učinkovito zaključili delovne spore z zaposlenimi.

Obračun plač v Uniji Smart Accounting je popolnoma avtomatiziran in gre skozi vrsto nadzorov še preden pride do stranke. Naš IT oddelek nenehno pregleduje in prilagaja sistem novim predpisom, tako da so tudi bolj zapleteni obračuni plač, ki jih zahtevajo multinacionalna podjetja, uspešno avtomatizirani.

In kar je najpomembneje, prepričani ste lahko, da bodo podatki o plačah vaših zaposlenih v popolnosti ostali tajni podatek, ki ni dostopen nikomur razen delodajalcu in delavcu samemu.

Ne dovolite, da višina plač vaših zaposlenih postane javna informacija v podjetju. Kontaktirajte nas še danes!