Na fotografiji se nalazi referent za obračun plata.
17. Novembra, 2022

Da li obračun plata povjeriti eksternoj kompaniji?

Outsourcing obračuna plata

Ukoliko sagledamo prioritete uposlenika kompanija, bez obzira kojom vrstom djelatnosti se one bavile, među prvim sigurno jeste pravovremen i tačan obračun plata. Zadovoljni i sretni uposlenici su cilj svakog poslodavca, a ponekad je prvi korak ka ostvarenju cilja upravo plata isplaćena na vrijeme i u tačnom iznosu.

Kada govorimo o platama, svaki pojedinac želi da iznos njegove plate ostane tajni podatak i kompanije su dužne osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini plata i naknada ne postanu javni.

Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna plata, kao rješenje koje može da zadovolji sve zahtjeve uposlenika i njihovih poslodavaca.

Zašto implementirati outsourcing obračuna plata?

Kao prvi razlog prema većini kompanija, koje su se odlučile za outsourcing obračuna plata, navest ćemo reklamacije uposlenika. Reklamacije će se ukazati kao posljedica netačnog obračuna plata, posebno u slučaju kada se na račun uposlenika isplati manji iznos od potrebnog, što u pitanje dovodi proaktivnost i tačnost specijaliste za obračun plata u datoj kompaniji.

Da bi jedan stručnjak za obračun plata bio proaktivan od njega se očekuje da kontinuirano prati sve izmjene zakona, propisa i akata povezanih sa ovom vrstom djelatnosti. Proaktivan stručnjak će obavijestiti poslodavca o izmjenama odmah nakon usvajanja istih i započeti implementaciju sa propisanim datumom primjene. Kao posljedicu, poslodavac neće imati ad hoc usklađivanje sa propisima – što će itekako doprinijeti i boljem utrošku vremena i sredstava.

Optimizaciji troškova kompanije može doprinijeti i angažman eksterne kompanije ili agencije koja pruža usluge obračuna plata za uposlenike. Objašnjenje je vrlo jednostavno – za minimalno jednog uposlenika, poslodavac je dužan isplatiti bruto 2 iznos njegove mjesečne plate, platiti edukacije i praćenje seminara vezanih za implementaciju izmjena u propisima i uključiti dodatne bonuse ili trinaestu platu. Velike kompanije iziskuju sve isto, samo za tim ljudi jer se radi o većem obimu posla.  Jedna eksterna agencija će sigurno koštatiti puno manje od toga, a u tom iznosu dobijate tim stručnjaka.

Kvalitetan outsourcing obračuna plata ponudit će vam angažman cijelog tima stručnjaka, koji je teško okupiti interno posebno u malim kompanijama. Jedan dobar tim stručnjaka uključivao bi:

  • senior stručnjaka za obračun plata,
  • sudskog vještaka,
  • pravnika stručnjaka za oblast radnog prava,
  • ekonomistu i
  • skrbnika koji će voditi kompletan proces i brigu o klijentu.

Ovakav tim stručnjaka će, pored pravovremenog i tačnog obračuna plata, moći da:

  • savjetuje o optimizaciji troškova kompanije, kada su u pitanju troškovi plata,
  • revidira i ima uvid u ugovore o radu sa uposlenicima, te sugeriše poboljšanja i
  • savjetuje i vodi sudske sporove kompanije sa uposlenicima.

Ukoliko neka kompanije u konačnici uspije obezbijediti da cijeli proces obračuna plata i ljudskih resursa funkcioniše interno, bez čestih i velikih problema na zadovoljstvo svih i dalje problem mogu stvoriti odlasci stručnjaka. Neminovnost je da uposlenici danas žele mijenjati poslodavca i posao nakon određenog vremenskog perioda, što kompanijama stvara dodatne probleme pronalaska stručnjaka koji na kvalitetan i sličan način može pokriti radno mjesto. Angažmanom agencije za outsourcing obračuna palata kao uslugu dobijate znanje i stručnost agencije i na vaše poslovanje neće utjecati promjene uposlenika i stručnjaka unutar same agencije.

Multinacionalne kompanije koje posluju na našem tržištu mogu imati i malo drugačije zahtjeve kada su upitanju dodaci koji se isplaćuju uz plate. Zbog toga je, pored osnovnog obračuna plata, potrebno tačno i efikasno implementirati obračun bonusa i dodataka na platu. Eksterna agencija će olakšati sam proces, obzirom da surađuju sa više različitih klijenata, nezaobilazno je da već imaju razvijene sisteme i metode za rad sa multinacionalnim kompanijama.

Usluga obračuna plata u Uniji Smrt Accounting
Kompanija za eksterni obračun plata

Angažujte eksternu kompaniju za obračun plata

U Uniji Smart Accounting razvili smo nekoliko sistema poslovanja, koji omogućavaju da naše usluge koje pružamo klijentima budu isporučene onako kako očekuju – tačno, stručno, na vrijeme i u povjerenju. Naši stručnjaci za obračun plata ispostavit će obračun plata za vaše uposlenike u tačno dogovorenom roku, a isti će biti tačni, kontrolisani i u skladu sa posljednjim izmjenama zakona i drugih akata. U Uniji Smart Accounting kontinuirano pratimo sve izmjene zakona i ostalih propisa, implementiramo ih odmah i radimo da edukaciji stručnjaka. Svi uposlenici u odjelu plata na raspolaganju imaju seniora koji je dostupan da pomogne prilikom rješavanja komplikovanijih zadataka te da adekvatno prenosi svoja znanja.

Svojim klijentima na raspolaganje stavljamo cijeli tim stručnjaka. I pored skrbnika koji će voditi brigu o samom obračunu plata, klijenti mogu dobiti sva potrebna mišljenja, savjete i angažman ostalih stručnjaka kako bi optimizirali troškove plata u kompaniji i izbjegli ili efikasno doveli kraju radne sporove sa uposlenicima.

Obračun plata u Uniji Smart Accounting je u potpunosti automatiziran i kontrolisan prije isporuke klijentima. Naš IT odjel kontinuirano radi na pregledu i adaptaciji sistema novim propisima, tako da su i komplikovaniji obračuni plata kakve zahtjevaju multinacionalne kompanije uspješno automatizirani.

I ono što je najvažnije, možete biti sigurni da će podaci o platama vaših uposlenika u potpunosti ostati tajni podatak, koji nije dostupan nikome osim poslodavcu i samom uposleniku.

Nemojte dopustiti da visine plata vaših uposlenika postanu javni podatak u kompaniji. Kontaktirajte nas već danas!