Fluktuacija i odlazak stučnjaka za obračun plata
23. Januara, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plata

Fluktuacija zaposlenih u kompanijama

Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz kompanije. Fluktuacija zaposlenih je normalan, a u nekim slučajevima i poželjan proces. Definiše se kao samoinicijativno napuštanja kompanije od strane zaposlenih. Fluktuacija zaposlenih do 15% nije nešto što treba da brine poslodavca. Odlazak zaposlenih omogućava da u kompaniju dođu novi zaposleni sa novim znanjima i idejama.

U današnje vrijeme kad je inflacija ozbiljan problem u cijelom svijetu fluktuacija zaposlenih može da se poveća usljed potrage ljudi za plaćenijim poslom. To može da predstavlja problem za kompaniju. Povećana fluktuacija zaposlenih u sebi nosi rizik odlaska stručnjaka. Kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, ali i klijentima zaposleni su najvažniji i najznačajniji resurs.

Odlazak stručnjaka za obračun plata

Jedna od najosetljivijih, a samim tim i najvažnijih tema kada su u pitanju zaposleni su plate. Svakom zaposlenom je plata koju primi određenog datuma u mjesecu neophodna. Često se dešava da je nekima i jedini izvor prihoda u porodici. Ljudima je plata jedan on važnijih motiva zbog kojih biraju posao koji će obavljati. Porodicama i pojedincima je neophodna na mjesečnom nivou kao bi mogli sebi da obezbijede određene životne uslove.

Osetljivost ove teme je tu i zbog visine plate, ali i tajnosti iste. Važno je da plata bude na vrijeme na računu, ali i da podatak o njenoj visini bude zaštićen. Nažalost dešava se da zbog greške pri obračunu plate zaposlenim kasni plata, što nije prijatan momenat ni za koga. Zbog toga je briga o obračunu plata važno pitanje za sve kompanije nezavisno od veličine. Važno je i ko i na koji način vrši obračun plata.

Usljed fluktuacije zaposlenih može se dogoditi da kompanija koja ima 50 i više zaposlenih ostane bez stručnjaka za obračun plata. Koji su sve to problemi koji mogu da se dogode ukoliko jedina osoba koja obračunava plate napusti kompaniju?

Iako je poslodavac ostao bez svog stručnjaka za obračun plata, njegova obaveza je i dalje zakonski propisana. Poslodavac je u obavezi da plate zaposlenima isplati najmanje jednom mjesečno, a najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. To znači da odlazak jednog stručnjaka za obračun plata može da ugrozi kompaniju i da potencijalno mnogo veći broj zaposlenih izgubi povjerenje.

Kao računovodstvena kuća koja se bavi i obračunom plata, imali smo situacije kada su kompanije željele da obračun plata u jednom danu prebace kod nas. Jedan od glavnih razloga je bio upravo iznenadni odlazak osobe zadužene za obračun plata. Osećaj koji su poslodavci u tim momentima osećali je strah. Prije svega strah od toga da plate zaposlenima neće biti isplaćene na vrijeme, ali i dugoročni problem da nemaju osobu na koju mogu da se oslone.

U momentu kad poslodavac ostane bez stručnjaka za obračun plata on je doveden pred svršen čin. Poslodavac mora da u tom momentu nađe rješenje koje će i kratkoročno, ali i dugoročno riješiti problem.

Usluga obračuna plata u Uniji Smart Accounting
Eksterni obračun plata

Eksterni obračun plata

Odlaganje i izbjegavanje problema ne predstavlja funkcionalnu strategiju kompanije. Funkcionalna strategija rješavanja problema bi bila prepoznavanje ključnih problema i rad na njima. Kako smo naveli, jedna od najosetljivijih, a samim tim i najvažnijih tema kada su u pitanju zaposleni su plate. Zbog toga kompanije ne bi smjele da dozvole da im plate postanu problem. Važno je da se o pitanju obračuna plata misli unaprijed. Razumijevanje problema je od vitalnog  značaja za pronalazak rješenja.

U slučaju obračuna plata rješenje za kompanije, koje svoj obračun plata povjeruju jednoj osobi, je eksterni obračun plata. Ovakav pristup u poslovanju ponudit će vam angažman cijelog tima stručnjaka za obračun plata koje je teško okupiti u malim kompanijama. Obračun plata u vašoj kompaniji tada ne bi morao da zavisi od jedne osobe.

Prebacivanjem obračuna plate na eksternu kompaniju vi osiguravate sebe i svoje zaposlene. Ovakvo rješenje je strateški potez i osigurava vašu kompaniju od potencijalnog odlaska vašeg internog stručnjaka za obračun plata. Prebacivanjem obračuna plata na eksternu agenciju vi ustvari pokazujete da su vama zaposleni na prvom mjestu i da unaprijed osiguravate njihovo povjerenje i sigurnost.

Kao što unaprijed planirate ciljeve i budžete, važno je da unaprijed planirate i izaberete ljude sa kojima ćete sarađivati i povjeriti svoje poslovanje. Zašto je eksterni obračun plata najbolje rešenje za komapnije možete pronaći i u našem tekstu – Da li obračun plata povjeriti ekternoj kompaniji.

Na obračun plate se ne treba gledati kao na običnu računsku operaciju. To je složen proces o kome mora da brine kvalifikovana osoba i pravi stručnjak za obračun plate. Obračun plate je važan i komplikovan zadatak svakog poslodavca. Usko je povezan sa njegovim poslovanjem i može da utječe na njega. Razlog tome je i zato što odražava vezu poslodavca i države, a sa druge strane snažno utječe na održavanje povjerenja između radnika i poslodavca.

U Uniji Smart Accounting pored stručnjaka za obračun plata možete dobiti i sva neophodna mišljenja, savjete i angažman ostalih stručnjaka. Ovo je važno zato što se na taj način osiguravate da u zakonskom roku izvršavate svoju obavezu prema državi, a u isto vrijeme i vaši zaposleni će biti zadovoljni obračunom plate.