transferne cene
3. фебруар, 2022

Transferne cene su važne Poreskoj upravi

Transferne cene su cene koje se obračunavaju u transakcijama između povezanih lica. Transferne cene definišu ekonomske odnose povezanih lica tako što određuju iznos prihoda za lice koje se u transakciji pojavlјuje kao prodavac (dobavlјač usluga) i iznos rashoda za lice koja se pojavlјuje kao kupac. 

Transferne cene su na meti Poreske uprave

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan momenat u poslovanju pravnih lica. Ova vrsta transakcija je još važnija u multinacionalnim Grupama.  Pomenute transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave, stoga je adekvatno određivanje cena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru Grupe.

Poreski obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu. Detaljnije informacije o ovim transakcijama obezbeđuje poreskoj upravi putem izveštaja o transfernim cenama. Cilj je utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima.

Šest metoda za proveru transfernih cena

Najvažniji korak je izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”. Izabrana metoda mora da odgovara okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene. Izveštaj o transfernim cenama se podnosi Poreskoj upravi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije prepoznaje sledeće metode za proveru transfernih cena:

  • metoda uporedive cene na tržištu
  • metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu)
  • metoda preprodajne cene
  • metoda transakcione neto marže
  • metoda podele dobiti
  • bilo koja druga metoda kojom se može utvrditi cena van dohvata ruke, pod uslovom da gore navedene metode nije moguće koristiti ili ako potonja metoda bolјe odgovara okolnostima slučaja.

U Uniji pružamo usluge izrade TP (transfer pricing -transferne cene) dokumentacije za sve regione na jednom mestu, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cena ukoliko pripremamo Master fajl i lokalne fajlove za više zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, tako da će u slučaju međunarodne TP kontrole sve povezane strane biti testirane na isti način.

Zaključak o transfernim cenama

Transakcije između povezanih osoba moraju se voditi prema načelu tržišnosti. Porezni obveznik je obvezan, pre početka ili u vreme određene transakcije s povezanim društvom, dokumentovati proces utvrđivanja cena koji je u skladu s načelom nepristrane transakcije, na temelju informacija koje su mu u tom trenutku na raspolaganju. Kao dokaz potrebno je imati studiju o transfernim cijenama u kojoj je opisana jedna od metoda utvrđivanja načela tržišnosti za transakcije.