Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla. Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Računovodstvena kuća Unija BG d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 165 G,
11070 Novi Beograd

Računovodstvena kuća UNIJA XS, d.o.o.

Krilova 1a,
21000 Novi Sad

+381 11 312 12 82

info.bg@unija.com

www.unija.com

More

fb fb fb fb fb

U Uniji Consulting za vas brinemo o…

TRENUTNO PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje u oblasti svih vrsta poreza i doprinosa, uključujući i međunarodno okruženje.

 • Porez na dohodak građana
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Porez po odbitku
 • Porez na dodatu vrednost
 • Porez na imovinu
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PORESKE INSPEKCIJE

Kombinujemo obimna znanja o međunarodnom poreskom zakonodavstvu, uključujući i znanja iz oblasti računovodstva i zakonskih propisa. Zbog toga vas pripremamo za moguću posetu inspektora i učestvujemo u procesu inspekcijskih pregleda.

 • Priprema za dolazak inspektora
 • Zastupanje kao punomoćnik u postupku
 • Komunikacija sa poreskim organima
 • Priprema napomena, žalbi i drugih pravnih lekova u postupku

TRANSFERNE CENE

Transferne cene predstavljaju jedno od najrizicnijih oblasti međunarodnog oporezivanja s obzirom da se 70% međunarodne trgovine vrši između međunarodnih grupa kompanija. Savetujemo vas na području transfernih cena kako bi vase poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

 • Pregled adekvatnosti transfernih cena
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cenama

PORESKI PREGLED KOMPANIJA

Pribavljanje informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analizu poslovanja preduzeća i procenu sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovde.

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNI ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sve vrste savetovanja za Centralnu i Istočnu Evropu na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Uvek postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neka su češća. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte ispod. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koja su naša područja stručnosti kada su u pitanju usluge poreskog savetovanja?

Pružamo usluge poreskog savetovanja u vezi sa direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na poreske upite, poresku analizu, savetovanje preduzetnika i pravnih lica za poresku optimizaciju i postizanje zakonskih poreskih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusirani smo na izbegavanje poreskih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju poreske revizije.

Kada smo angažovani na pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV-a, analiziramo mogućnosti da ostvarite poreske kredite, poreske olakšice i podsticaje i za vas pripremamo neophodnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Srbiji i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu osnovu i za međunarodno poresko planiranje.

Razmišljate o uspostavljanju neke pravne forme u regionu?

Na samom početku kada razmišljate samo o pokretanju nekog posla, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije u cilju optimizacije vaših poreskih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualnom nivou kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne ponude.

Da sumiramo, brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak je pružanje usluga konsultacija kako biste odlučili koja je pravna forma za vas, drugi korak je pružanje pravnih usluga za osnivanje kompanije, a treći korak su dobre računovodstvene i poreske postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Provera poreskog stanja i due diligence?

Veoma je važno identifikovati poreske rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite da proverite poresko zdravlje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i da izbegnete nepotrebne kazne i proverite da li ima mesta za poreske uštede (optimizacija).

Poreski due diligence predstavlja dijagnozu poreskih rizika pravnog lica koji je predmet ove analize, kao i identifikaciju nepoštovanja relevantnih poreskih zakona. Predmet due diligence-a obično su sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim naglaskom na porez na prihod preduzeća, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Takva provera zakonitosti poslovanja omogućava vam kao poreskom obvezniku da blagovremeno preduzimate korektivne radnje i donosite relevantne odluke.

Imate transakcije sa povezanim licima?

U Uniji na jednom mestu pružamo usluge pripreme dokumentacije za transferne cene za ceo region, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cena ako pripremamo matični dosije i lokalni dosije za nekoliko zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije transfernih cena sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Pored pripreme dokumentacije za transferne cene, kreiramo politike transfernih cena za vas i konsultantske usluge u ovoj oblasti, u slučaju da tokom poslovne godine želite da proverite da li ste na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

NAJNOVIJE VESTI