5. јануар, 2024

Razumevanje zakonodavstva u vezi sa porodiljskim odsustvom

Zakon o radu uređuje i garantuje pravo zaposlene žene na porodiljsko odsustvo, odnosno odsustvo sa rada radi nege deteta. Dok se odredbe ovog zakona primenjuju i na muškarce.

S obzirom na to da se radi o najvažnijem pravu, koje je uvek aktuelno, kako među poslodavcima tako među zaposlenima, odgovorićemo na sledeći problem.

Kako se otvara porodiljsko bolovanje? Kako se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja? Da li je moguće prekinuti porodiljsko odsustvo i na koji način se realizuje?

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta predstavljaju pravo na naknadu zarade, koje ostvaruje porodilja u radnom odnosu. A izuzetno i otac deteta.

Iako ih zakon razdvaja na dva dela, koriste se u kontinuitetu.

Prvi deo se tiče samog porođaja i oporavka od istog. On može da počne najranije 45 dana pre vremena koje je određeno za porođaj, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Ili 28 dana pre termina, kako i jeste po obavezi. Dok traje tri meseca od dana porođaja.

Drugi deo se vezuje za negu deteta. On počinje onda kada se navrše tri meseca porodiljskog odsustva i traje do isteka 365 dana. Odnosno, dve godine za treće i svako naredno dete. Pa ga, shodno tome, može upotrebiti i otac.

Dakle, reč je o dva različita odsustva, koja se nadovezuju jedno na drugo. Što se detaljnije pojašnjava u nastavku.

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od dve godine ima i zaposlena žena koja u prvom porođaju rodi troje ili više dece.

Takođe, porodiljsko odsustvo se koristi i u tragičnim slučajevima rođenja mrtve bebe ili njene smrti pre isteka odsustva. Upravo je ovo razlog zašto se odsustvo sa rada radi nege deteta odvaja.

Pravo oca na odsustvo

S jedne strane, pravo na porodiljsko odsustvo može da ima samo žena. Međutim, navode se neki izuzeci, kao što su:

 • teška bolest ili smrt majke,
 • kada majka napusti dete,
 • izdržavanje zatvorske kazne,
 • kada majka nije u radnom odnosu
 • i slični opravdani razlozi.

Tada oca sleduje ovo pravo.

S druge strane, pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta imaju oba roditelja, tj. jedan ili drugi roditelj. Po dogovoru i bez ispunjenja posebnih uslova.

Rešenje o porodiljskom odsustvu i utvrđivanje naknade zarade

Poslodavac je dužan da donese rešenje o otvaranju porodiljskog odsustva samo na osnovu doznake.

Tokom porodiljskog odsustva, status zaposlene u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) se ne menja, tako da ona ostaje regularno prijavljena kao zaposlena.

Nakon otvaranja porodiljskog odsustva, poslodavac više nema nikakvih obaveza prema zaposlenoj. Zato što, počev od 11. aprila 2019. godine, dokumentaciju za porodiljsko odsustvo podnosi zaposlena sama ili neko umesto nje.

Po pravilu, poslodavac je dužan da vrši isplatu naknade zarade za prvih 30 dana sprečenosti za rad zaposlene (trudničko bolovanje). Nakon 30 dana, isplatu naknade zarade vrši RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje). Tačnije, poslodavac nastavlja zaposlenoj da isplaćuje naknadu, ali ima pravo da tu naknadu potražuje od RFZO uz propratnu dokumentaciju (original doznake, izjavu, OZ-7, OZ-10, izvod iz poreske prijave).

Jedina razlika postoji kod porodiljskog bolovanja. Isplatu porodiljskog bolovanja vrši nadležna služba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu direktno na tekući račun zaposlene.

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu započetog odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Zaradom se smatraju:

 • osnovna zarada,
 • uvećana zarada (prekovremeni rad, noćni rad, minuli rad, rad na dan praznika, rad u smenama),
 • deo zarade za radni učinak,
 • nagrade,
 • bonusi i drugo.

Posmatrani period za obračun naknade zarade je uvek 18 meseci.

Prema zakonu, najniži iznos zarade (minimalna zarada) garantuje se samo za vreme porodiljskog odsustva. Ali ne i za period odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Pod minimalnom zaradom se podrazumeva iznos koji se dobija kada minimalnu cenu rada po satu pomnožimo sa 184 sata i uvećamo za pripadajuće poreze i doprinose.

Prava porodilje

Porodilja u radnom odnosu ima pravo da:

 • traži i nađe novi posao,
 • prima naknadu zarade kod novog poslodavca
 • i prekine odsustvo u svakom momentu.

Ako, tokom porodiljskog odsustva, zaposlena žena promeni poslodavca, postupak ostaje isti. Novi poslodavac donosi rešenje. Ona ga nosi nadležnoj službi i ostvaruje pravo na isplatu naknade zarade za preostali period.

Njena visina se utvrđuje u istom iznosu.

Ako porodilja želi, na istom mestu lokalne samouprave može da podnese zahtev za prekid porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Kako prenosi Paragraf Lex, obično su presudna dva razloga, i to:

 1. karijera i želja za profesionalnim razvojem;
 2. povratak uvećanju zarade.

Poslodavac nema pravo da zahteva prekid porodiljskog odsustva

Nema nijedne pravno opravdane situacije u kojoj bi poslodavac imao osnova da zahteva od porodilje da prekine odsustvo pre zakonom određenog roka. U tom pogledu, ona je potpuno zaštićena.“

On ne sme da preti ikakvim posledicama. A naročito ne sme da raskine ugovor o radu.

Ukoliko su okolnosti porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta bile poznate na dan donošenja rešenja o otkazu, ono je ništavno. Ali i ukoliko se za trudnoću sazna do 30 dana nakon otkaza i priloži odgovarajuća lekarska potvrda.

Iz iskustva u radu sa mnogobrojnim klijentima znamo da ova tema može biti veoma zahtevna. Razumemo Vas. Zaposleni su najvažniji resurs koji imate i treba brinuti o njima na pravi način. Ne morate to sami.

Ako Vam treba pravno savetovanje ili savetovanje iz oblasti ljudskih resursa, na pravom ste mestu. Takođe, ako želite pravilno da obračunate zaradu, obratite se našim stručnjacima.

Sveobuhvatno rešenje za Vaš problem možete dobiti slanjem upita na info.bg@unija.com.