Porez pri uzimanja iz imovine društva
6. јул, 2022

Porez pri uzimanju iz imovine društva

Članovi privrednih društava i preduzetnici pokazuju tendenciju da poslovnu imovinu poistovete sa ličnom. Osim toga, poslodavci svojim radnicima povremeno ili stalno pružaju određene pogodnosti. U takvim okolnostima potrebno je primeniti adekvatan poreski tretman i da se porez plati.  

Za članove društva lica i društva kapitala Članom 69. Zakona o privredim društvima propisano je da ne mogu da koriste imovinu društva u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica.

To jednostavno znači da je imovina privrednog društva odvojena od lične imovine njegovih osnivača. Osnovači prema Zakonu ne mogu slobodno da je koriste. Iako Zakon predviđa nepovredivost imovine privrednog društva, u praksi to nije slučaj. Dešava se da osnivači privrednih društva povremeno koriste imovinu društva za lične potrebe. Postoji više modaliteta  takvog korišćenja imovine:

 • plaćanje ličnih troškova poslovnom karticom firme,
 • virmansko plaćanje ličnih troškova,
 • uzimanje imovine društva za lične potrebe i sl. 

Primeri uzimanja iz imovine za lične potrebe su:

 • plaćanje ličnih i porodičnih putovanja,
 • školarine deci, 
 • kupovina nameštaja i građevinskog materijala za privatne potrebe,
 • prenos imovine društva (nepokretnosti, vozila, zaliha materijala i robe…) vlasnicima bez naknade ili po povlašćenoj ceni u odnosu na tržišnu,
 • korišćenje službenog automobila za lične potrebe vlasnika…

Porez i poreski tretman u zavisnosti od statusa osnovača

Poreski tretman uzimanja iz imovine zavisi od toga da li je osnivač zaposlen u privrednom društvu. Uzimanje iz imovine ima uvek poreski tretman prihoda od kapitala u slučaju da osnivač nije zaposlen u privrednom društvu. Ukoliko je osnivač zaposlen u svom privrednom društvu, uzimanje iz imovine se najčešće smatra zaradom osnivača.

Porez kad osnivač nije zaposlen u privrednom društvu

Prema Članu 61. Stav 1. Tačka 4.  Zakona o porezu na dohodak građana, prihodom od kapitala smatra se uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju.

Članom 3. istog Zakona je regulisano da porezu na dohodak građana podležu prihodi od kapitala bilo da su ostvareni:

 • u novcu,
 • u naturi,
 • činjenjem
 • ili na drugi način.

Poresku osnovicu čini novčani iznos ostvarenog prihoda, a ako je prihod ostvaren u nenovčanom obliku vrednost tog prihoda se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti.

Uzimanje uz imovine oporezuje se poreskom stopom od 15%, a osnovica poreza na prihode od kapitala je bruto prihod (koeficijent za preračun iz neto u bruto prihod  je 1,1764705.)

Obveznik poreza na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihod. Isplatilac prihoda je privredno društvo, a poreska obaveza nastaje u momentu isplate prihoda. Isplata prihoda može biti: podizanje gotovine, korišćenje kartice firme za lične potrebe i sl. U praksi se često dešava da se kasnije sazna da je plaćanje izvršeno u privatne svrhe. U tom slučaju pored dugovanog poreza isplatilac prihoda može imati i obavezu plaćanja kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode na iznos dugovanog poreza. Ovako ostvaren prihod ne ulazi u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

Kada preduzetnik vrši uzimanje iz imovine za svoje lične potrebe, takvo uzimanje nije oporezivo. Porez se obračunava i plaća preko poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Osnivač je zaposlen u privrednom društvu

U slučaju uzimanja iz imovine od strane osnivača, koji je ujedno i zaposlen u svom privrednom društvu, diskutabilno je da li ovakvo uzimanje ima karakter zarade ili karakter prihoda od kapitala.

U svakom konkretnom slučaju je potrebno proceniti da li ovakvo uzimanje proističe po:

 • osnovu rada osnivača kao zaposlenog ili
 • po osnovu vlasništva nad kapitalom u društvu.

Ako vlasnik društva uzimanje iz imovine vrši za svoje privatne potrebe, a to pravo nemaju ostali zaposleni u društvu onda to pravo proističe po osnovu vlasništva nad kapitalom. Ovo pravo ima tretman prihoda od kapitala.

Napomena: Poreski organi gotovo uvek uzimanje iz imovine od strane osnivača koji je zaposlen u svom privrednom društvu tretiraju kao zaradu iako to suštinski nije uvek slučaj.

Ako vlasnik privrednog društva vrši uzimanje iz imovine a to pravo imaju i ostali zaposleni ili je to pravo predviđeno ugovorom o radu onda se takvo uzimanje smatra zaradom. Na ovo se plaćaju porezi i doprinosi.