15. јануар, 2024

Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Počev od 1. 1. 2024. godine, u primeni je Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.

Zakon je donesen od strane Narodne skupštine Republike Srbije, oktobra meseca 2023. godine. Objavljen je u Službenom glasniku RS, br. 92/2023.

U nastavku donosimo pregled svih izmena i dopuna Zakona.

Minimalni iznos naknade zarade

Izuzev poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje u smislu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čine:

  • doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje
  • i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti,

umesto 230,00 RSD neto, minimalni iznos naknade zarade biće 271,00 RSD neto po radnom času.

To znači da će se minimalne zarade kretati:

  • od 43.360,00 RSD za 160 radnih sati do 49.864,00 RSD za 184 radna sata (neto)
  • i od 58.288,16 RSD za 160 radnih sati do 67.566,33 RSD za 184 radna sata (bruto).

Prema Odluci o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2024. godine, uvećanje iznosi 17,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Dok je, u skladu sa tim povećanjem, propisana i poreska olakšica u vidu neoporezivog dela zarade od 25.000,00 RSD. Umesto ranije 21.712,00 RSD.

Pod zaradom se podrazumevaju minimalni iznos naknade zarade, porezi i doprinosi i sva uvećanja za minuli rad, prekovremeni rad, noćni rad, rad na dan praznika, regres, topli obrok i slično.

Obračun zarade, kao i određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada možete izvršiti uz naš kalkulator za obračun zarade.

Osnovice za uplatu doprinosa

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35 odsto prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Zbog usklađivanja sa zaradama, ona je utvrđena u iznosu od 40.143,00 RSD.

Prema članu 42. Zakona, najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Utvrđena je u iznosu od 573.470,00 RSD.

Ukoliko je iznos naknade zarade veći od navedenog iznosa osnovice, najviša osnovica se primenjuje bez obzira na fond radnih sati.

Nove osnovice za plaćanje osiguranja više su za 14,6 odsto nego prošle godine.

Ostale promene

Očekuju se pregovori Vlade Republike Srbije sa sindikatima, poslodavcima i stručnjacima povodom potencijalnog korigovanja minimalnog iznosa zarade dva puta godišnje.

Takođe, produženo je važenje „starih“ olakšica iz:

  • člana 21v i 21d ZPDG do kraja 2024. godine
  • i člana 45 i 45v ZDOSO do kraja 2024. godine.

Razumemo da česte zakonodavne promene predstavljaju veliki izazov u poslovanju.

Unija Smart Accounting je tu da Vam pruži podršku i obezbedi neophodne kompletne usluge, kako biste uvek poslovali u skladu sa aktuelnim propisima. Posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih računovodstvenih usluga i obračuna zarada. Kao i usluga savetovanja i IT rešenja.

Naš tim stručnjaka je spreman da odgovori na Vaše potrebe. Zato nam pošaljite svoj upit na info.bg@unija.com.