Novčane kazne za ne plaćanje poreza
18. јануар, 2023

(Ne)plaćanje poreza je skupo

Plaćanje poreza je zakonska obaveza. Država ovu obavezu smatra važnom i plaćanje poreza je jedan od načina na koji se sama država finansira. Kako bi država osigurna da je plaćanje poreza redovno odlučila je da uradi neke dopune Zakona.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim je predviđeno proširenje mogućnosti izricanja kaznenih mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine. Ovo se odnosi na nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje ili kašnjenjenje sa plaćanje poreskih obaveza (PDV, doprinosi, porez na dobit…).

Novčane kazne za nepodnošenje poreske prijave su u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika. Za neplaćanje su prekršajne novčane kazne u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Ukoliko zbog kašnjenja dobijete dve prekršajne prijave u roku od dve godine pored novčane kazne će uslediti zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Izvor: Portal preduzetništa