12. децембар, 2023

Izmene Uredbe o elektronskom arhiviranju

Tri značajne izmene Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku objavljene su decembra meseca. Dok se sa primenom počinje od 1. januara 2024. godine.

Prva i najvažnija promena

Privredni subjekti više neće imati obavezu da čuvaju dokumentarni materijal u elektronskom obliku, ako se on već čuva kod nekog državnog organa ili organizacije.

U ta elektronska dokumenta spadaju:

A kako većina privrednih subjekata i nema druga osim onih koja šalju državnim organima ili organizacijama, oni neće imati nikakvu obavezu od 1. 1. 2024. godine.

Druga promena

Biće izmenjena lista i šifrarnik kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja.

Oni će biti objavljeni u toku meseca januara. Pretežno će se odnositi na organe državne uprave. Mada je preporuka da i privredni subjekti formiraju sopstvenu listu kategorija u skladu s novodonesenim šifrarnikom.

U njemu će biti inkorporirane sve vrste dokumenata koje postoje prema propisima Republike Srbije.

Isto tako, automatski će biti odobren od strane Državnog arhiva Srbije.

Treća promena

Privredni subjekti koji poseduju elektronska dokumenta koja se ne čuvaju kod državnih organa ili organizacija imaće obavezu pouzdanog čuvanja.

Dakle, ne misli se na kvalifikovano elektronsko čuvanje u smislu sertifikovane usluge, nego na pouzdano čuvanje.

Na kraju, nadležni objašnjavaju da cilj ovih promena nije kažnjavanje.

  1. korak: Zapisnički utvrditi stanje i eventualne mere i rokove za izvršenje;
  2. korak: Doneti rešenje za sprovođenje tih mera;
  3. korak: Potencijalno prijaviti prekršaj, ukoliko se rokovi ne ispoštuju i mere ne sprovedu.

Izvor: https://www.neobilten.com/