Godišnji porez na dohodak građana
10. мај, 2022

Godišnji porez na dohodak građana za 2021.

Prema Obaveštenju Ministarstva finansija, svi obveznici koji ostvare dohodak (godišnji zbir oporezivih prihoda) koji je veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje godišnji porez (za 2021. godinu propisana granica je iznos veći od 3.268.224 RSD) postoji obveza podnošenja poreske prijave PPDG-2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu.

Ovo znači da svi obveznici koji su ostvarili oporezivi prihod u 2021. godini veći od 3.268.224 RSD dužni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez – obrazac PPDG-2R, nezavisno od toga ako ostvareni iznos neto godišnjih prihoda (oporezivi prihod umanjen za porez i doprinose plaćene u 2021. godini) bude manji od 3.268.224 RSD. U ovom slučaju za obveznika ne postoji obaveza plaćanja poreza, ali je obveznik dužan da podnese poresku prijavu iako će kao obaveza stajati 0 RSD.

Takođe, podsećamo da obveznici koji imaju manje od navršenih 40 godina života imaju pravo na dodatno umanjenje pojedinih stavki godišnjeg dohotka u iznosu od tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez – za 2021. godinu u iznosu od 3.268.224 RSD.

Dodatno umanjenje se vrši za zbir sledećih stavki godišnjeg poreza:

  • Zarada iz člana 13 do 15V Zakona o porezu na dohodak građana
  • Oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33 stav 2. i člana 40 Zakona o porezu na dohodak građana
  • Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz člana 55 i 60 Zakona o porezu na dohodak građana

Obveznici koji imaju manje od navršenih 40 godina života, takođe su u obavezi da podnesu poresku prijavu PPDG-2R bez obzira da li sa dodatnim umanjenjem imaju obavezu plaćanja godišnjeg poreza ili ne.

Rok za podnošenje poreske prijave

Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-2R je 16.05.2022. godine. Poreska prijava PPDG-2R podnosi se u elektronskom ili pisanom obliku.

U slučaju nepodnošenja poreske prijave PPDG-2R i nepostupanja po zahtevu nadležnih poreskih organa, propisana je novčana kazna u iznosu od 100.000,00 RSD.

Ukoliko želite da pročitate nešto više na ovu temu u matru ove godine pisali smo tekst na temu godišnji porez na dogodak građana.