Godišnji porez na dohodak građana
2. март, 2022

Godišnji porez na dohodak građana za 2021

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2021. godini iznosi 1.089.408 dinara.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Ko plaća godišnji porez na dohodak građana

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (435.763 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (163.411 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10%– za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 6.536.448 dinara
  • 15%– na razliku između iznosa koji je veći od 6.536.448 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 7.000.000 dinara se plaća 10% na 6.536.448 dinara i 15% na 463.552 dinara).

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu postoji jedna značajna novina za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za ova lica se zbir pojedinih stavki godišnjeg dohotka umanjuju za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Umanjenje se vrši za zbir sledećih stavki godišnjeg dohotka:

  • zarada iz čl. 13. do 15v ZPDG
  • oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. ZPDG
  • oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ZPDG

Ako je iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom viši od zbira prethodno navedenih stavki godišnjeg dohotka obveznika mlađeg od 40 godina, ukupno umanjenje ne može biti više od zbira prethodno navedenih stavki.

Rok za podnošenje poreske prijave

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka osvarenog u 2021. godini je 16. maj 2022. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

U slučaju da vam je potrebna asistencija Unije prilikom popunjavanja poreske prijave možete nas kontaktirati na info.bg@unija.com

Izvor: Neobilten