novi zakon o računovodstvu
17. октобар, 2019

Da li je novi Zakon o računovodstvu dobar za računovodstvo u Srbiji?

U prethodnom tekstu smo naveli 12 najznačajnijih izmena u novom Zakonu o računovodstvu koji treba da stupi na snagu 1.1.2020. godine. Međutim, struka je podeljena i nailazi na mnoge nejasnoće u novom zakonu.

Sa željom da doprinesemo boljoj javnoj diskusiji, podelićemo sa vama i naše viđenje izmena.

Ko sme da pruža računovodstvene usluge – rešenje ili još problema?

U Nacrtu Zakona o računovodstvu je među najznačajnijim i najspornijim odredba o pružanju računovodstvenih usluga.

Prema ovoj odredbi, vođenjem poslovnih knjiga se ubuduće mogu baviti samo oni koji u radnom odnosu sa punim radnim vremenom imaju najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva (ili revizije) koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Podržavamo ideju o uređivanju oblasti profesionalnog vođenja poslovnih knjiga. Tačno je i da u računovodstvenoj struci trenutno ima problema. Od neprofesionalnosti, neznanja i dampinga pa nadalje.

Uvođenje novih obaveza računovođama, međutim, neće rešiti stare probleme već će izazvati nove. Najveći deo problema naše profesije upravo proizilazi iz načina na koji se propisi donose, najčešće uz nedovoljno konsultacije sa strukom. To dovodi do otežane primene u praksi.

Zbog toga se delovi mnogih zakona, uključujući i ovog, zaista teško i dvosmisleno tumače. Tako naši klijenti imaju mnogo pitanja na koja čak ni institucije nemaju konkretan odgovor u datom trenutku.

Uticaj novog Zakona o računovodstvu na privredu i kvalitet usluga

Gorenavedena odredba će, prema našem mišljenju, imati loš uticaj prevashodno na male računovodstvene servise kojih u Srbiji ima dosta.  Našoj privredi su potrebni i mali servisi isto kao i veliki. Dobro izbalansiran poslovni sektor doprinosi konkurentnosti i održanju kvaliteta tržišta.

Uz obaveze koje ova odredba nameće, mali računovodstveni servisi će morati da podignu cene svojih usluga, što će biti dodatni teret privredi.

Kao obrazloženje za uvođenje ove obaveze navodi se povećanje kvaliteta pruženih računovodstvenih usluga. Na kvalitetu pruženih usluga mora se neprestano raditi, ali sumnjamo da je jedan od načina uvođenje profesionalnih računovodstvenih zvanja.

Kvalitet usluga koje se pružaju može se popraviti boljim zakonima i pratećim propisima. Tu mislimo na njihovu lakšu sprovodivost u praksi. Zakoni i propisi su često u međusobnoj suprotnosti.

Naši propisi su takvi da nam svaki zakon prati na desetine Pravilnika, stotine Mišljenja nadležnih ministarstava. To se primenjuje par godina, a zatim slede izmene, dopune…  Čak ni računovođe sa novim profesionalnim zvanjima i akreditacijama neće rešiti taj problem.

Recimo, da bismo znali da klijenta posavetujemo da li da obračuna PDV ili ne, moramo da znamo da li je premazivanje anitkorozivnom zaštitom usluga iz oblasti građevinarstva ili ne. To ne spada ni u uži ni u širi domen znanja jednog računovođe.

Način za rešavanje leži u unapređenju zakonodavstva, ne u daljem opterećenju računovodstva i drugih sektora. Opterećenje će izazvati rast cena ili pad kvaliteta usluga usled prilagođavanja resursa i nemogućnosti privrede da isprati taj rast cena.

novi zakon o računovodstvu

Način sticanja zvanja profesionalnog računovođe

Trenutni Predlog novog Zakona o računovodstvu ne naglašava obavezu da se podzakonskim aktom uredi pitanje načina sticanja zvanja profesionalnih računovođa.

Ovim Predlogom Zakona moguće je narušavanje Ustava R. Srbije, Zakona o zaštiti konkurenciji i drugih propisa. Predlogom Zakona nisu uređena sva ona ključna pitanja koja su, na primer, uređena kada je reč o revizorima.

Koja institucija sprovodi program za sticanje zvanja ovlašćeni računovođa?

Predlog Zakona je napisan tako da ukazuje na mogućnost postojanja više institucija koje bi izdavale stručne sertifikate. To ukazuje na širok spektar kvaliteta, u zavisnosti od izdavaoca sertifikata, što često viđamo u praksi kada su druge profesije u pitanju.

Samo jedno pravno lice u Srbiji koje može da izda sertifikat za ovlašćenog računovođu

U ovom trenutku u Srbiji postoji samo jedno pravno lice koje ispunjava uslov za izdavanje sertifikata o ovom stručnom znanju. To lice bi imalo monopol na tržištu edukacije računovođa.

Država je na stav o tome da će neko lice imati monopol odgovorila da se profesionalno zvanje može dobiti od bilo koje organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC). Njih ima 175 u 130 zemalja. Ti slučajevi dozvoljavaju da vaš računovođa ima sertifikat institucije, recimo, iz Bolivije.

Glas računovođa se mora saslušati ukoliko je želja da se donese zakon kojim će se zaista poboljšati kvalitet. Bez našeg glasa, predlog je samo puka formalnost.

Samo u 8 zemalja EU postoje obavezna profesionalna znanja

Koleginice i kolege iz Neobiltena uradili su uporednu analizu u kojim zemljama EU postoje obavezna profesionalna zvanja za računovođe i kod kojih se ta zvanja dobijaju. Prema toj analizi, od 28 zemalja EU, samo u 8 zemalja postoji ova obaveza. U tim zemljama se ovo zvanje stiče od strane jedne organizacije. Osim toga, ni u jednoj zemlji EU se ne priznaje zvanje stečeno od strane svih članica IFAC u svetu.

Nedavno je na televiziji N1 bila emisija koja pokriva dobre i loše strane zakona.

 

Kontinuirana edukacija kao obavezan uslov

Prvim predlogom zakona nije ni eksplicitno ni implicitno navedena obaveza pohađanja kontinuirane edukacije.  To gotovo ukazuje da je dovoljno samo steći profesionalno zvanje, bez obaveze daljeg usavršavanja putem kontinuiranih edukacija.

Ideja o kontinuiranoj edukaciji sertifikovanih računovođa je sasvim dobra, naročito uzevši u obzir česte promene propisa i drugih zakonskih odredaba. Uslov za kvalitet ove ideje jeste da plan i program nastave za sticanje ovih zvanja i seminara kontinuirane edukacije bude potpuno prilagođen ne samo zahtevima IFAC-a, već i trenutnom stanju u zemlji. Naravno, sve to uz kvalitetnu nastavu, predavače i literaturu.

Iz ugla ovlašćenih računovođa – članova našeg kolektiva, znamo da to nažalost nije uvek slučaj. Činjenica je da svako ko radi u računovodstvenoj struci – imao on sertifikat ili ne, mora da se kontinuirano edukuje kako bi ispratio sve promene propisa, mišljenja i tumačenja, jer u suprotnom ne bi opstao u ovoj profesiji.

novi zakon o računovodstvu

Dobre strane novog Zakona o računovodstvu

Pohvalno je uređivanje odredbe kojom se navodi da se pružanjem računovodstvenih usluga ne mogu baviti lica koja su pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora za krivično delo u Srbiji ili drugoj stranoj državi.

Elektronske fakture će biti još jedna od većih promena koju takođe pohvaljujemo. Ipak, potrebno je odgovoriti na neka od pitanja koja se u praksi već javljaju. Na primer, šta ovo znači za sektor građevinarstva kod kojih je u određenim situacijama obavezna overa fakture pečatom nadzornog organa?

Odredba kojom se mikro pravnim licima nameće obaveza dostavljanja Napomena uz finansijske izveštaje je nešto što će, prema našem mišljenju, dovesti do podizanja cena za sastavljanje finansijskih izveštaja (kod jednih) i puke formalnosti kod drugih.

Pitanje koje se nameće je kome su zaista od koristi Napomene mikro pravnih lica osim u slučaju mikro pravnih lica koja se opredele da koriste MSFI za MSP ili pune MSFI. Ovo je još jedan teret računovođama čiju svrhu ne vidimo.

S druge strane mogućnost koja se pruža na primer mikro i malim pravnim licima da primene pune MSFI je zaista odlična. Neki od naših klijenata su do sada bili suočeni sa nekim vidom duplih evidencija.

Zbog potreba internih izveštavanja prema (najčešće) matičnim kompanijama u inostranstvu koje primenjuju pune MSFI, ta ista mikro ili mala pravna lica morala su da prave dvostruke izveštaje.

Jedne prema regulativi Republike Srbije prema kojoj ne mogu da primenjuju pune MSFI i druge prema pravilima matične kompanije i regulative prema kojoj matična kompanija posluje, a prema kojoj ta matica mora da primenjuje pune MSFI.

Ukidanje dva seta finansijskih izveštaja je odredba koja nas je obradovala. Skraćenje roka za dostavljanje finansijskih izveštaja je odredba u vezi sa kojom su mišljenja podeljena. Mi smo mišljenja da je skraćenje roka bilo neophodno i opravdano.

Kao i u slučaju ostalih odredbi, ostaje da vidimo šta će praksa pokazati.