13. travnja, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

O Sloveniji

Slovenija je tranzitna država, koja pripada prostoru srednje Europe. Kao bivša jugoslavenska država, Slovenija još uvijek njeguje veze sa zemljama bivše države, koje pružaju poslovne mogućnosti poduzeća i povezanost sa tvrtkama duž Jadranskog mora.Slovenija je također odlično povezana s ostalim srednjoeuropskim državama, budući da je već dobro uhodana država članica EU, aktivno sudjeluje u oblikovanju (srednjo)europske politike.

Slovenija je postala neovisna 1991. kada se odvojila od Savezne Republike Jugoslavije. Sljedeća velika prekretnica dogodila se 2004. kada je ušla u Europsku uniju, a 2007. nacija od 2 milijuna ljudi promijenila je svoju službenu valutu, tolar, u euro.

Slovensko gospodarstvo općenito je stabilno i sigurno za razvoj poslovnih ideja i njihovu realizaciju. Veća nestabilnost mogla se uočiti 2009. godine kada je BDP pao za 7,8 postotnih bodova, ali je 2014. ponovno porastao iznad razine prije krize. Pandemija COVID-19 također je snažno utjecala na gospodarstvo, ali je u isto vrijeme donijela i nove poslovne prilike i uspješne priče. Gospodarstvo se brzo oporavilo, iako je 2021. još uvijek djelomično bila obilježena pandemijom i  mjerama za suzbijanje virusa.

Zašto investirati u slovensko gospodarstvo?

Koje su kvalitete slovenskog gospodarstva koje uzimate u obzir pri odabiru investitora kojega ćete podržati i, posljedično, ulagati u slovenski gospodarski prostor?

·         Kvalificirana radna snaga

Slovenska radna snaga u prosjeku je dobro obrazovana što potvrđuje  dobra zaposlenost ljudi. Država također redovito dijeli potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina kao što su stariji, mladi ili oni koji su se školovali za neko drugo zanimanje.

·         Blizina i povezanost s inozemnim tržištima

Zbog svojeg položaja, Slovenija privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Europi tako i u srednjoj Europi. Uz povoljno poslovno okruženje Slovenije, takav je plan lakše dostupan potencijalnim ulagačima.

·         Infrastruktura

Slovenija se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja pojedincima omogućuje brzi prijenos robe i materijala s jedne točke na drugu. Zbog male veličine zemlje, udaljenosti su relativno kratke.

·         Strana izravne investicije u sloveniji

U Sloveniji nema ograničenja za ulazak stranih investitora na slovensko tržište. Ulaganja su dopuštena stranim pravnim i fizičkim osobama, osim ako Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno.. U Sloveniji se jednako tretiraju i domaća i strana poduzeća.

Osnivanje poduzeća u Sloveniji

U okviru slovenskog zakonodavstva moguće je osnovati više različitih pravno organizacijskih oblika entiteta: u okviru partnerstva moguće je osnovati komanditno društvo, generalno i tiho partnerstvo. Kao korporacija moguće je dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i dioničko komanditno društvo. Moguće se registrirati i kao samostalni poduzetnik.

Postupak osnivanja poduzeća nije kompliciran. Uz navedene pravne oblike, zakon dopušta i osnivanje podružnica.

Postupak osnivanja tvrtke     

Registracija tvrtke obično traje do 3 tjedna i slijedi sljedeće korake:

  • Potvrda statuta i imenovanje upravitelja od strane slovenskog javnog bilježnika
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci
  • Uplata temeljnog kapitala
  • Upis u sudski registar
  • Registracija tvrtke u Statističkom i Poreznom uredu

Ukoliko je osnivač poduzeća druga pravna osoba, uz prethodno navedene korake potrebno je sljedeće:

  • Potvrda o registraciji tvrtke osnivača na slovenskom jeziku,
  • Presliku osobne isprave imenovanog upravitelja ili predstavnika
  • Ovjera potpisa direktora kod javnog bilježnika
  • Punomoć osnivača društva, izdana osobi koja potpisuje akt o osnivanju novog društva.
  • Službeni ugovor o osnivanju.

Međutim, ako tvrtku osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, mora dostaviti presliku osobnog dokumenta, ovjeru potpisa direktora i službeni ugovor o osnivanju.

Zapošljavanje stranih radnika

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u Sloveniji bez ograničenja.

Radnu dozvolu izdaje država na zahtjev poslodavca. Time se strancima omogućuje zapošljavanje kod poslodavca podnositelja zahtjeva. Radne dozvole izdaju se na najviše godinu dana, inače radnik može dobiti dozvolu na neodređeno vrijeme kada ima stalno prebivalište u Sloveniji.

Porezi

Porezni obveznik je svaka pravna osoba koja prijavljuje dobit od poslovanja u Sloveniji, gdje je i sjedište društva.

 Dobit iz inozemstva ne podliježe oporezivanju ako je na nju obračunat inozemni porez na dobit u iznosu od najmanje 12,5%. Inače, porez na dobit iznosi 19%.

Porezna osnovica je dobit iskazana u poreznom razdoblju umanjena za eventualne subvencije i olakšice. Od 2020. godine umanjenje porezne osnovice zbog korištenja poreznih gubitaka i poreznih olakšica za istraživanje i razvoj priznaje se u iznosu od 63% porezne osnovice. Inače, određeni porezni poticaji se tijekom godina mijenjaju i nadograđuju te pokrivaju različita područja poreza. Time se poslodavci potiču na razne proaktivne aktivnosti koje pomažu društvu; primjerice, uključivanje osoba s invaliditetom u različite spektre zapošljavanja, kao i uključivanje zaposlenika u mirovinsko i invalidsko osiguranje, potpore donacijama humanitarnim i drugim organizacijama i slično.

Slovenija je u prošlosti također potpisala dokument o dvostrukom oporezivanju s većinom europskih zemalja kao i državama svjetskog standarda.

Dohodak se oporezuje progresivno, a visina porezne stope ovisi o poreznoj osnovici. Imamo nekoliko poreznih razreda, a visina primanja određuje kojem ćemo razredu pripadati.

Kapital, kamate i dividende također se oporezuju. Oporezivanje kapitala i nekretnina, ovisi o vremenskom razdoblju u kojem nekretninu posjedujemo. Što je vremensko razdoblje duže, to je niža porezna stopa. Bankovne kamate oporezuju se poreznom stopom od 25% ako prelaze prag od 1000 €.

Najčešći porez je porez na dodanu vrijednost. Time se sva dobra i usluge u Sloveniji oporezuju. Uobičajena porezna stopa PDV-a je 22%, dok porezne stope od 9,5% i 5% također ostaju. Porezom od 9,5 posto oporezuju se hrana, javni prijevoz, namirnice, sadnice, hotelski smještaj, lijekovi i medicinska oprema i drugo, dok se na knjige i novine primjenjuje porezna stopa od 5 posto. Zdravstvena skrb, socijalna skrb, obrazovanje, sport i slične djelatnosti oporezuju se poreznom stopom od 0%.

Računovodstvo i izvještavanje

Sva poduzeća u Sloveniji obvezna su podnositi godišnje financijske izvještaje prema slovenskim računovodstvenim standardima. Društva uvrštena na organizirano tržište vrijednosnih papira u EU moraju sastavljati konsolidirana financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Neka tvrtke također su obavezna proći reviziju, posebice velike i srednje tvrtke.

Velike tvrtke imaju preko 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja prelaze 40.000.000 € ili je knjigovodstvena vrijednost imovine veća od 20.000.000 €. U međuvremenu, kriteriji kvalifikacije za srednje veliko poduzeće su sljedeći:  između 50 i 250 zaposlenika, prihodi od poslovanja u rasponu od 8.000.000 € do 40.000.000 € i imovina u računovodstvenim dokumentima između €4.000.000 i €20.000.000.

Osnivanje tvrtke u Sloveniji nekima može biti velika prepreka za širenje poslovanja na strana tržišta. Nedvojbeno je da je ova srednjoeuropska država privlačna brojnim ulagačima koji bi željeli svoje poslovanje proširiti na Balkan, ali i Srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog savjetnika koji zna proširiti vidike i pomoći oko eventualnog zapošljavanja radnika, dobivanja sredstava ili eventualnih poreznih problema.

Sve to možete dobiti i u Data-Link Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.