13. Aprila, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske faktore teško je mjeriti i vrjednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Ali zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

O Sloveniji

Slovenija je tranzitna država, koja pripada prostoru srednje Evrope. Kao bivša jugoslavenska država, Slovenija još uvijek njeguje veze sa zemljama bivše države, koje pružaju poslovne mogućnosti kompanijama i povezanost sa kompanijama duž Jadranskog mora. Slovenija je, također, odlično povezana s ostalim srednjoeuropskim državama, budući da je već dobro uhodana država članica EU, aktivno sudjeluje u oblikovanju (srednjo)evropske politike.

Slovenija je postala nezavisna 1991. kada se odvojila od Savezne Republike Jugoslavije. Sljedeća velika prekretnica dogodila se 2004. kada je ušla u Evropsku uniju, a 2007. nacija od 2 miliona stanovnika promijenila je svoju službenu valutu, tolar, u euro.

Slovenska privreda općenito je stabilna i sigurna za razvoj poslovnih ideja i njihovu realizaciju. Veća nestabilnost mogla se uočiti 2009. godine kada je BDP pao za 7,8 postotnih bodova, ali je 2014. ponovno porastao iznad nivoa prije krize. Pandemija COVID-19, također, je snažno utjecala na privredu, ali je u isto vrijeme donijela i nove poslovne prilike i uspješne priče. Privreda se brzo oporavila, iako je 2021. još uvijek djelomično bila obilježena pandemijom i mjerama za suzbijanje virusa.

Zašto investirati u slovensku privredu?

Koje su kvalitete slovenske privrede koje uzimate u obzir pri odabiru investitora kojega ćete podržati i, posljedično, ulagati u slovenski privredni prostor?

·         Kvalificirana radna snaga

Slovenska radna snaga u prosjeku je dobro obrazovana što potvrđuje dobra zaposlenost ljudi. Država, također, redovno dijeli poticaje za zapošljavanje teže zapošljivih skupina kao što su stariji, mladi ili oni koji su se školovali za neko drugo zanimanje.

·         Blizina i povezanost s inozemnim tržištima

Zbog svog položaja, Slovenija privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Europi tako i u srednjoj Evropi. Uz povoljno poslovno okruženje Slovenije, takav je plan lakše dostupan potencijalnim ulagačima.

·         Infrastruktura

Slovenija se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja pojedincima omogućava brzi prijenos robe i materijala s jedne tačke na drugu. Zbog male veličine zemlje, udaljenosti su relativno kratke.

·         Direktne strane investicije u Sloveniji

U Sloveniji nema ograničenja za ulazak stranih investitora na slovensko tržište. Ulaganja su dopuštena stranim pravnim i fizičkim licima, osim ako Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. U Sloveniji se jednako tretiraju i domaća i strana poduzeća.

Osnivanje kompanije u Sloveniji

U okviru slovenskog zakonodavstva moguće je osnovati više različitih pravno organizacijskih oblika entiteta. U okviru partnerstva moguće je osnovati komanditno društvo, generalno i tiho partnerstvo. Kao korporacija moguće je dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i dioničko komanditno društvo. Moguće se registrirati i kao samostalni poduzetnik.

Postupak osnivanja poduzeća nije kompliciran. Uz navedene pravne oblike, zakon dopušta i osnivanje podružnica.

Postupak osnivanja kompanije

Registracija kompanije obično traje do 3 tjedna i slijedi sljedeće korake:

 • Potvrda statuta i imenovanje upravitelja od strane slovenskog javnog bilježnika
 • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci
 • Uplata temeljnog kapitala
 • Upis u sudski registar
 • Registracija kompanije u Statističkom i Poreznom uredu

Ukoliko je osnivač kompanije druga pravna osoba, uz prethodno navedene korake potrebno je sljedeće:

 • Potvrda o registraciji kompanije osnivača na slovenskom jeziku,
 • Kopija lične isprave imenovanog upravitelja ili predstavnika
 • Ovjera potpisa direktora kod javnog bilježnika
 • Punomoć osnivača društva, izdana osobi koja potpisuje akt o osnivanju novog društva.
 • Službeni ugovor o osnivanju.

Međutim, ako kompaniju osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, mora dostaviti kopiju ličnog dokumenta, ovjeru potpisa direktora i službeni ugovor o osnivanju.

Zapošljavanje stranih radnika

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u Sloveniji bez ograničenja.

Radnu dozvolu izdaje država na zahtjev poslodavca. Time se strancima omogućava zapošljavanje kod poslodavca podnositelja zahtjeva. Radne dozvole izdaju se na najviše godinu dana, a inače radnik može dobiti dozvolu na neodređeno vrijeme kada ima stalno prebivalište u Sloveniji.

Porezi

Porezni obveznik je svaka pravna osoba koja prijavljuje dobit od poslovanja u Sloveniji, gdje je i sjedište društva.

Dobit iz inozemstva ne podliježe oporezivanju ako je na nju obračunat inozemni porez na dobit u iznosu od najmanje 12,5%. Inače, porez na dobit iznosi 19%.

Porezna osnovica je dobit iskazana u poreznom periodu umanjena za eventualne subvencije i olakšice. Od 2020. godine umanjenje porezne osnovice zbog korištenja poreznih gubitaka i poreznih olakšica za istraživanje i razvoj priznaje se u iznosu od 63% porezne osnovice. Inače, određeni porezni poticaji se tijekom godina mijenjaju i nadograđuju te pokrivaju različita područja poreza. Time se poslodavci potiču na razne proaktivne aktivnosti koje pomažu društvu; primjerice, uključivanje osoba s invaliditetom u različite spektre zapošljavanja, kao i uključivanje zaposlenika u penziono i invalidsko osiguranje, potpore donacijama humanitarnim i drugim organizacijama i slično.

Slovenija je u prošlosti također potpisala dokument o dvostrukom oporezivanju s većinom europskih zemalja kao i državama svjetskog standarda.

Dohodak se oporezuje progresivno, a visina porezne stope ovisi o poreznoj osnovici. Imamo nekoliko poreznih razreda, a visina primanja određuje kojem ćemo razredu pripadati.

Kapital, kamate i dividende također se oporezuju. Oporezivanje kapitala i nekretnina ovisi o vremenskom razdoblju u kojem nekretninu posjedujemo. Što je vremensko razdoblje duže, to je niža porezna stopa. Bankovne kamate oporezuju se poreznom stopom od 25% ako prelaze prag od 1000 €.

Najčešći porez je porez na dodanu vrijednost. Time se sva dobra i usluge u Sloveniji oporezuju. Uobičajena porezna stopa PDV-a je 22%, dok porezne stope od 9,5% i 5% također ostaju. Porezom od 9,5 posto oporezuju se hrana, javni prijevoz, namirnice, sadnice, hotelski smještaj, lijekovi i medicinska oprema i drugo, dok se na knjige i novine primjenjuje porezna stopa od 5 posto. Zdravstvena skrb, socijalna skrb, obrazovanje, sport i slične djelatnosti oporezuju se poreznom stopom od 0%.

Računovodstvo i izvještavanje

Sva poduzeća u Sloveniji obvezna su podnositi godišnje finansijske izvještaje prema slovenskim računovodstvenim standardima. Društva uvrštena na organizirano tržište vrijednosnih papira u EU moraju sastavljati konsolidirane finansijske izvještaje u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Neke kompanije, također, su obavezna proći reviziju, posebno velike i srednje kompanije.

Velike kompanije imaju preko 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja prelaze 40.000.000 € ili je knjigovodstvena vrijednost imovine veća od 20.000.000 €. U međuvremenu, kriteriji kvalifikacije za srednje velike kompanije su sljedeći: 

 • između 50 i 250 zaposlenika
 • prihodi od poslovanja u rasponu od 8.000.000 € do 40.000.000 €
 • imovina u računovodstvenim dokumentima između €4.000.000 i €20.000.000.

Osnivanje kompanije u Sloveniji nekima može biti velika prepreka za širenje poslovanja na strana tržišta. Nedvojbeno je da je ova srednjoevropska država privlačna brojnim ulagačima koji bi željeli svoje poslovanje proširiti na Balkan, ali i Srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog savjetnika koji zna proširiti vidike i pomoći oko eventualnog zapošljavanja radnika, dobivanja sredstava ili eventualnih poreznih problema.

Sve to možete dobiti i u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.