13. April, 2023

Poslovanje u Sloveniji 

Na uspjeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te sociodemografske faktore teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nesumnjivo su mjerljivi. 

O Sloveniji

Slovenija je tranzitna država, koja pripada prostoru srednje Evrope. Kao bivša jugoslavenska država, Slovenija još uvijek njeguje veze sa zemljama bivše države, koje pružaju poslovne mogućnosti preduzeću i povezanost sa kompanijama duž Jadranskog mora. Slovenija je takođe odlično povezana s ostalim srednjoevropskim državama, budući da je već dobro uhodana država članica EU, aktivno sarađuje u oblikovanju (srednjo)evropske politike.

Slovenija je postala nezavisna 1991. kada se odvojila od Savezne Republike Jugoslavije. Sledeća velika prekretnica dogodila se 2004. kada je ušla u Evropsku uniju, a 2007. nacija od 2 milijona ljudi promijenila je svoju službenu valutu, tolar, u euro.

Slovenska privreda generalno je stabilno i sigurno za razvoj poslovnih ideja i njihovu realizaciju. Veća nestabilnost mogla se uočiti 2009. godine kada je BDP pao za 7,8 postotnih bodova, ali je 2014. ponovno porastao iznad nivoa prije krize. Pandemija COVID-19 takođe je snažno uticala na privredu, ali je u isto vrijeme donijela i nove poslovne prilike i uspješne priče. Privreda se brzo oporavila, iako je 2021. još uvijek djelomično bila obilježena pandemijom i  mjerama za suzbijanje virusa.

Zašto investirati u slovensku privredu?

Koje su kvalitete slovenske privrede koje uzimate u obzir pri odabiru investitora kojega ćete podržati i, posledično, ulagati u slovenski privredni prostor?

·         Kvalifikovana radna snaga

Slovenska radna snaga u prosjeku je dobro obrazovana što potvrđuje  dobra zaposlenost ljudi. Država takođe redovito daju podrške za zapošljavanje teže zapošljivih grupa kao što su stariji, mladi ili oni koji su se školovali za neko drugo zanimanje.

·         Blizina i povezanost s inostranim tržištima

Zbog svojeg položaja, Slovenija privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Evropi tako i u srednjoj Evropi. Uz povoljno poslovno okruženje Slovenije, takav je plan lakše dostupan potencijalnim ulagačima.

·         Infrastruktura

Slovenija se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja pojedincima omogućuje brzi prenos robe i materijala sa jedne tačke na drugu. Zbog male veličine zemlje, udaljenosti su relativno kratke.

·         Direktne strane investicije u Sloveniji

U Sloveniji nema ograničenja za ulazak stranih investitora na slovensko tržište. Ulaganja su dopuštena stranim pravnim i fizičkim osobama, osim ako Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. U Sloveniji se jednako tretiraju i domaća i strana preduzeća.

Osnivanje poduzeća u Sloveniji

U okviru slovenskog zakonodavstva moguće je osnovati više različitih pravno organizacijskih oblika institucija: u okviru partnerstva moguće je osnovati komanditno društvo, generalno i tiho partnerstvo. Kao korporacija moguće je akcionarsko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko komanditno društvo. Moguće se registrirati i kao samostalni preduzetnik.

Postupak osnivanja preduzeća nije komplikovan. Uz navedene pravne oblike, zakon dopušta i osnivanje filijala.

Postupak osnivanja kompanije      

Registracija kompanije obično traje do 3 sedmice i slijedi sljedeće korake:

  • Potvrda statuta i imenovanje direktora od strane slovenskog javnog bilježnika
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci
  • Uplata osnivačkog kapitala
  • Upis u sudski registar
  • Registracija kompanije u Statističkom i Poreskom sektoru

Ukoliko je osnivač preduzeća druga pravna osoba, uz prethodno navedene korake potrebno je sledeće:

  • Potvrda o registraciji kompanije osnivača na slovenskom jeziku,
  • Fotokopiju lične isprave imenovanog direktora ili predstavnika
  • Ovjera potpisa direktora kod javnog bilježnika
  • Punomoć osnivača društva, izdana osobi koja potpisuje akt o osnivanju novog društva.
  • Službeni ugovor o osnivanju.

Međutim, ako kompaniju osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, mora dostaviti fotokopiju ličnog dokumenta, ovjeru potpisa direktora i službeni ugovor o osnivanju.

Zapošljavanje stranih radnika

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u Sloveniji bez ograničenja.

Radnu dozvolu izdaje država na zahtjev poslodavca. Time se strancima omogućuje zapošljavanje kod poslodavca podnositelja zahtjeva. Radne dozvole izdaju se na najviše godinu dana, inače radnik može dobiti dozvolu na neodređeno vrijeme kada ima stalno prebivalište u Sloveniji.

Porezi

Poreski obveznik je svaka pravna osoba koja prijavljuje dobit od poslovanja u Sloveniji, gdje je i sjedište društva.

Dobit iz inostranstva ne podliježe oporezivanju ako je na nju obračunat inostrani porez na dobit u iznosu od najmanje 12,5%. Inače, porez na dobit iznosi 19%.

Poreska osnovica je dobit iskazana u poreskom razdoblju umanjena za eventualne subvencije i olakšice. Od 2020. godine umanjenje poreske osnovice zbog korištenja poreskih gubitaka i poreskih olakšica za istraživanje i razvoj priznaje se u iznosu od 63% poreske osnovice. Inače, određeni poreski podsticaji se tokom godina mijenjaju i nadograđuju te pokrivaju različita područja poreza. Time se poslodavci podstiču na razne proaktivne aktivnosti koje pomažu društvu; primjera radi, uključivanje osoba s invaliditetom u različite spektre zapošljavanja, kao i uključivanje zaposlenih u penzijsko i invalidsko osiguranje, potpore donacijama humanitarnim i drugim organizacijama i slično.

Slovenija je u prošlosti takođe potpisala dokument o dvostrukom oporezivanju s većinom evropskih zemalja kao i državama svjetskog standarda.

Dohodak se oporezuje progresivno, a visina poreske stope zavisi o poreskoj osnovici. Imamo nekoliko poreskih razreda, a visina primanja određuje kojem ćemo razredu pripadati.

Kapital, kamate i dividende takođe se oporezuju. Oporezivanje kapitala i nekretnina, zavidi o vremenskom razdoblju u kojem nekretninu posjedujemo. Što je vremensko razdoblje duže, to je niža poreska stopa. Bankovne kamate oporezuju se poreskim stopom od 25% ako prelaze prag od 1000 €.

Najčešći porez je porez na dodanu vrijednost. Time se sva dobra i usluge u Sloveniji oporezuju. Uobičajena poreska stopa PDV-a je 22%, dok poreske stope od 9,5% i 5% takođe ostaju. Porezom od 9,5 posto oporezuju se hrana, javni prevoz, namirnice, sadnice, hotelski smještaj, ljekovi i medicinska oprema i drugo, dok se na knjige i novine primjenjuje poreska stopa od 5 posto. Zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje, sport i slične djelatnosti oporezuju se poreskom stopom od 0%.

Računovodstvo i izvještavanje

Sva produzeća u Sloveniji obvezna su podnositi godišnje finansijske izvještaje prema slovenskim računovodstvenim standardima. Društva uvrštena na organizirano tržište vrijednosnih papira u EU moraju sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Neka kompanije takođe su obavezna proći reviziju, posebno velike i srednje kompanije.

Velike kompanije imaju preko 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja prelaze 40.000.000 € ili je knjigovodstvena vrijednost imovine veća od 20.000.000 €. U međuvremenu, kriteriji kvalifikacije za srednje veliko preduzeće su sljedeći:  između 50 i 250 zaposlenih, prihodi od poslovanja u rasponu od 8.000.000 € do 40.000.000 € i imovina u računovodstvenim dokumentima između €4.000.000 i €20.000.000.

Osnivanje kompanije u Sloveniji nekima može biti velika prepreka za širenje poslovanja na strana tržišta. Nesumnjivo je da je ova srednjoeuropska država privlačna brojnim ulagačima koji bi željeli svoje poslovanje proširiti na Balkan, ali i Srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog savjetnika koji zna proširiti vidike i pomoći oko eventualnog zapošljavanja radnika, dobijanja sredstava ili eventualnih poreskih problema.

Sve to možete dobiti i u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.