30. новембра, 2021

Zakon o fiskalizaciji (postupak)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (,,Sl. glasnik RS“ br. 96/2021) je usvojen 7.10.2021. godine. Njegova primena će početi od 1. novembra 2021. godine, uz prelazni period do 30. aprila 2022. godine. 

Uvedeno je fazno prelaženje na novi sistem fiskalizacije, objekat po objekat. Za one obveznike koji imaju samo jedan poslovni prostor važi obaveza da evidentiraju promet na malo u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, sve do otpočinjanja evidentiranja prometa na malo u skladu sa novim zakonom. Nije propisan rok za podnošenje Obrasca PGJO. Međutim, treba imati u vidu krajnji rok za usaglašavanje sa novim modelom 30.4.2022. godine. Do tog roka potrebno preduzeti sve korake u cilju fiskalizacije. 

Prijava poslovnih prostora/ prostorija i izbor fiskalnih uređaja 

Ukoliko obveznici već žele, mogu od 1. novembra 2021. godine da evidentiraju promet na malo u skladu sa novim zakonom. Posredstvom portala ePorezi počev od 1.10.2021. godine, obveznici fiskalizacije mogu da počnu sa prijavom svih poslovnih prostorija u kojima vrše promet na malo i za koju je potrebno posedovanje fiskalnog uređaja.

Prijava se vrši posredstvom Obrasca PGJO, u koji se unose sledeći podaci: 

 • tip poslovnog prostora i poslovne prostorije (fiksni, pokretni, daljinska trgovina i automat – samonaplatni uređaj);
 • geolokacija poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate);
 • šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji;
 • kvadratura poslovnog prostora;
 • podatak o datumu od kada se poslovni prostor koristi (ovaj datum ne može biti u budućnosti);
 • datum privremenog zatvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije. 

Poreska uprava, u roku od 3 dana od dana dostavljene prijave i nakon provere dostavljenih podataka, podnosiocu prijave dostavlja obaveštenje, u kojem se nalazi jedinstvena oznaka poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju. 

Treba imati u vidu da je jedan od uslova za korišćenje finansijske podrške za fiskalizaciju (subvenicija za nabavku novih fiskalnih uređaja) prijava poslovnog prostora i poslovnih prostorija.

Izjava o zainteresovanosti se podnosi u periodu od 15.10.2021. – 31.1.2022. godine preko portala E-porezi. Obveznici koji žele da iskoriste finansijsku podršku za fiskalizaciju, imaju obavezu podnošenja Obrasca PGJO i dobijanja jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije u ovom periodu. Svaki obveznik ima pravo podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.

Poreska uprava je 14.10.2021. godine je na svom vebsajtu objavila ,,Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije“ u okviru koga se nalazi Korisničko uputstvo za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi. 

Pravo na korišćenje finansijske podrške ima svaki obveznik fiskalizacije, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • da je osnovan i upisan kod nadležnog organa zaključno sa 29.10.2021. godine;
 • da se radi o prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. 

Prijava za izdavanje bezbedonosnih elemenata

Stoga, kao poslednji korak, da bi fiskalizacija bila sprovedena do kraja, obveznik fiskalizacije treba da podnese prijavu za izdavanje personalizovanog bezbednosnog elementa. Prijava se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. U momentu kada se bezbednosni element poveže sa fiskalnim uređajem, vrši se povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. Na taj način se smatra da je postupak fiskalizacije završen. 

Poreska uprava ima rok od 7 dana od podnošenja prijave da: 

 • generiše bezbednosne elemente;
 • obavesti obveznika fiskalizacije da može da izda bezbednosni element uz potvrdu o preuzimanju. 

Bezbednosni element može biti u vidu:

 • pametne kartice;
 • pametne SD kartice;
 • USB tokena;
 • zaštićenog fajla u odgovarajućem formatu.

Bezbednosni element je moguće preuzeti ili lično ili posredstvom ovlašćenog lica: 

 • u nadležnoj filijali Poreske uprave na šalteru ,,Vaš poreznik“ u slučaju kada se preuzima kartica ili USB token; 
 • u slučaju kada je izdat u formatu zaštićenog fajla, dobija se u poreskom sandučetu. 

Obveznik fiskalizacije je obavezan da koristi bezbedonosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. 

Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije. Za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju i ne može se koristiti od strane neovlašćenog lica, u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, tj. u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja. 

Bitno je napomenuti da od momenta kada se počne sa evidentiranjem prometa na malo u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji preko novih elektronskih fiskalnih uređaja povezanih sa sistemom Poreske uprave, sve fiskalne kase koje nisu usklađene sa novim modelom fiskalizacije, automatski će biti defiskalizovane.   

Takođe, važno je napomenuti: 

 • privredni subjekti koji su osnovani i upisani u registar nakon 29.10.2021. godine nemaju pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju. 
 • S obzirom na propisani prelazni period (1.11.2021.-30.4.2022.), pri tom uzimajući u obzir da obveznici fiskalizacije moraju podneti Prijavu PGJO i početi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja najkasnije do 30.4.2022., pri tom imajući u vidu i rok za podnošenje Izjave (31.1.2022.), kao i da obveznici fiskalizacije mogu podneti samo jednu Izjavu, privredni subjekti će imati pravo na finansijsku podršku samo za one poslovne prostore i prostorije, odnosno aktivne fiskalizovane fiskalne kase za koje je podneta Prijava PGJO i Izjava (do isteka roka za njeno podnošenje – 31.1.2022.).