Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu.
31. август, 2023

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu. Ovim izmenama su uvedene sledeće novine:

1. Elektronsko podnošenje zahteva

Prema Zakonu o boravku i zapošljavanju stranaca sada je omogućeno elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) odlučuje o ovim zahtevima u roku od 15 dana.

2. Jedinstvena radna dozvola

Predviđeno je da MUP RS izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad, koja važi do tri godine uz mogućnost produženja na isti period. Osim zaposlenih, i poslodavci će moći da podnesu zahtev za dobijanje ove dozvole.

3. Spajanje postupaka

Predložene izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca spojile su ranije razdvojene postupke za dobijanje privremenog boravka i izdavanje radne dozvole u jedan usklađeni postupak koji se sprovodi isključivo pred Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP).

4. Period podnošenja zahteva za privremeni boravak

Period za podnošenje zahteva je preciziran u odnosu na period boravka koji je duži od 90 dana od dana ulaska. Takođe, predviđeno je da stranci sa odobrenim stalnim nastanjenjem u Srbiji dobiju mogućnost slobodnog zapošljavanja bez potrebe za ličnom radnom dozvolom.

5. Olakšana procedura za određene kategorije stranaca

Izmene predviđaju olakšanu proceduru za određene kategorije stranaca koji podnose zahtev za privremeni boravak, kao što su:

  • studenti,
  • naučnoistraživači,
  • volonteri i
  • drugi.

Neće biti potrebe da podnose dokaze o sredstvima za izdržavanje i zdravstvenom osiguranju tokom boravka u Srbiji.

6. Pravo na rad nezavisno od dozvole

Izmenama zakona jasno je utvrđeno da određene kategorije stranaca mogu obavljati rad u Srbiji bez posebne radne dozvole. Ovo uključuje i one koji imaju odobren privremeni boravak na osnovu vlasništva nepokretnosti ili spajanja porodice sa državljaninom Srbije.

Preuzeto: ekapija.com