15. новембар, 2019

Zakon koji brine paušalce ušao je u skupštinsku proceduru

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je sada pred Parlamentom. Na stranici Parlamenta ćete pronaći čitav nacrt trenutnog predloga Zakona (link). Predlog Zakona je izmenjen u odnosu na prvobitnu verziju zbog jakih reakcija zajednice i radi sužavanja mogućeg proizvoljnog i nejasnog tumačenja i primene kriterijuma.

Nedavno smo pisali o izmenama zakona koji najviše utiču na paušalce programere. Podsetimo se, u pitanju su izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 

Cilj je sprečiti „prikriveno zapošljavanje“ programera koji su registrovani kao paušalne agencije. Ova mera bi trebalo da uveća zaposlenost i ubiranje poreza, ali posledica je iznenadno preveliko opterećenje čitavog sektora. Pojava ovakvog tipa zapošljavanja nije novitet i može se pretpostaviti da je bila dozvoljena iz očitih ekonomskih razloga i prebrzog razvoja domaće IT industrije koju zakon nije mogao da prati.

Novitet u izmenama zakona jeste i takozvani Test samostalnosti sa 9 tačaka pomoću kog će poreski inspektor ocenjivati da li ste „pravi preduzetnik“. Prema dostupnim informacijama, ako padnete test samostalnosti, inspektor može da naloži retroaktivno plaćanje poreza.

Izmene testa samostalnosti

Primena testa samostalnosti trebalo je da počne od 1. januara 2020. ali je izmenog predloga Zakona njegova primena pomerena na 1. mart 2020. Ovaj test je, nakon reakcija zajednice i velikog broja razgovora, pretrpeo i određene izmene. U novom nacrtu testa izmenjene su druga, treća, peta, osma i deveta tačka.

„Stari“ test samostalnosti možete da pronađete na stranici Inicijative Digitalna Srbija, a njegove implikacije i proistekle probleme u našem prethodnom tekstu o izmenama zakona sa analizom njihovog uticaja na paušalce. Veliko je pitanje koliki će uticaj imati izmene zakona na našu privredu i stručnjake. Ostaje da sačekamo primenu.

U nastavku ćete pronaći konkretne izmene u novom testu samostalnosti:

2. tačka testa samostalnosti

Preduzetnik koristi prostorije ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje ili finansira ili poseduje nalogodavac – izbacuje se obezbeđivanje sredstava od strane nalogodavca, a korišćenje opreme se prebacuje u tačku broj 5 i naglašava da korišćenje specijalne opreme za rad neće ukazivati na nesamostalnost.

3. tačka testa samostalnosti

Nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada. 

Izbačeno je rukovođenje i prebačeno u petu tačku, u kojoj se naglašava da osnovno rukovođenje u vidu osnovnog davanja naloga nije indikator nesamostalnosti.

5. tačka testa samostalnosti

Preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca radeći u timu ili timovima sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima angažovanim od strane istog nalogodavca.

Izbacuje se deo o radu u timovima, a dodaju se prethodno navedene stavke iz tačaka 2 i 3.

8. tačka testa samostalnosti

U ugovoru o angažovanju postoji neka formulacija non-compete klauzule.

Zabrana rada za druge nalogodavce nije indikator nesamostalnosti ako je u pitanju ograničen broj direktnih konkurenata.

9. tačka testa samostalnosti

Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 meseci.

Dodato je da u 130 dana rada za jednog nalogodavca godišnje ulazi bilo koji period u toku određenog radnog dana.

Sve izmene i izgled predloga Zakona možete, kao što smo rekli, da pronađete na stranici Parlamenta.

Pratite nas i budite u toku sa svim izmenama, a mi ćemo se potruditi da ih predstavimo na što jasniji način. Tu smo za sva pitanja i nedoumice.