28. децембар, 2023

Vodič kroz redovan popis imovine i obaveza

Redovni ili godišnji popis imovine i obaveza predstavlja proces utvrđivanja stanja ukupne imovine i obaveza na dan bilansa.

Shodno aktuelnoj regulativi, redovan godišnji popis je jedan od obaveznih postupaka pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja. Osnovni cilj je usklađivanje stanja imovine i obaveza u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.

Član 20. Zakona o računovodstvu propisuje da sva pravna lica i preduzetnici moraju da izvrše popis. I to bez obzira na pravnu formu i delatnost kojom se bave.

Dok Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem uređuje sprovođenje procesa.

Popis je neophodno obaviti do kraja poslovne godine. Za većinu to je 31. 12. 2023. godine.

Izveštaj o popisu, kao i prateća dokumentacija za njegovo sastavljanje mogu biti u elektronskom obliku. U skladu sa zakonom, oni mogu biti potpisani elektronskim potpisom. Osim ukoliko opštim aktom konkretnog pravnog lica, odnosno drugim propisom nije drukčije uređeno.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti blagovremeno. Kako bi se efekti popisa sagledali i sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Za više detalja možete pročitati i članak Vreme je za redovni godišnji popis imovine i obaveza.

Takođe, možete se konsultovati sa našim računovođama, slanjem upita na info.bg@unija.com.