1. фебруар, 2024

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi 2024

Shodno članu 12a. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članu 17. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada Republike Srbije u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2024 objavila je usklađene dinarske neoporezive iznose iz ZPDG sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz:

  • člana 9. stav 1. tačka 9), 12), 13), 29), 30) i 31),
  • člana 12b. stav 1. i 2,
  • člana 15a,
  • člana 18. stav 1. tačka 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a),
  • člana 21a. stav 2,
  • člana 83. stav 4. tačka 1)
  • i člana 85. stav 1. tačka 11) pomenutog Zakona,

primenjivaće se na sve isplate počevši od 1. februara 2024. godine.

U nastavku vam prilažemo tabelarni pregled usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa.

Redni brojVrsta1. 2. 2024 – 31. 12. 2024.1. 1. 2024 – 31. 1. 2024.1. 2. 2023 – 31. 12. 2023.1. 1. 2023 – 31. 1. 2023.
1.Neoporezivi iznos zarade za isplate
počev od zarade za januar 2018.
godine (član 15a)
25.000,0025.000,0021.712,0019.300,00
2.Naknada dokumentovanih troškova
prevoza za dolazak i odlazak sa rada
(član 18. stav 1. tačka 1)
5.398,005.017,005.017,004.359,00
3.Dnevnica za službeno putovanje u
zemlji (član 18. stav 1. tačka 2)
3.241,003.012,003.012,002.617,00
4.Naknada prevoza na službenom
putovanju (član 18. stav 1. tačka 5)
9.449,008.782,008.782,007.630,00
5.Solidarna pomoć za slučaj bolesti,
zdravstvene rehabilitacije ili
invalidnosti zaposlenog ili člana
njegove porodice (član 18. stav 1.
tačka 7)
53.986,0050.173,0050.173,0043.591,00
6.Poklon deci zaposlenih, starosti do 15
godina, povodom Nove godine i
Božića (član 18. stav 1. tačka 8)
13.497,0012.544,0012.544,0010.898,00
7.Jubilarna nagrada zaposlenima (član
stav 1. tačka 9)
26.991,0025.085,0025.085,0021.794,00
8.Pomoć u slučaju smrti člana porodice
zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a)
94.472,0087.799,0087.799,0076.281,00
9.Solidarna pomoć za slučaj rođenja
deteta (član 18. stav 1. tačka 12)*
123.971,00*119.791,00119.791,00108,001,00
10.Premija za dobrovoljno zdravstveno
osiguranje i penzijski doprinos u
dobrovoljni penzijski fond (član 21a
stav 2)
8.101,007.529,007.529,006.541,00
11.Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili
penzionisanog zaposlenog (član 9.
stav 1. tačka 9)
94.472,0087.799,0087.799,0076.281,00
12.Stipendije i krediti učenika i
studenata (član 9. stav 1. tačka 12)
41.381,0038.458,0038.458,0033.413,00
13.Naknada za ishranu – hranarina koju
sportistima amaterima isplaćuju
amaterski sportski klubovi (član 9.
stav 1. tačka 13)
13.497,0012.544,0012.544,0010.898,00
14.Naknada za rad članova biračih
komisija (osim članova RIK), biračkih i
glasačkih odbora,kao i naknada za rad
na popisu stanovništva (član9. stav 1.
tačka 29)
7.247,006.735,006.735,005.851,00
15.Novčane pomoći fizičkim licima koja
nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne
predstavlja ekvivalent za neki njihov
rad (član 9. stav 1. tačka 30)
17.933,0016.666,0016.666,0014.480,00
16.Naknada troškova boravka fizičkim
licima koja učestvuju u programima
Evropske unije i drugih
međunarodnih organizacija (član 9.
stav 1. tačka 31)
137.941,00128.198,00128.198,00111.380,00
17.Pojedinačno ostvaren dobitak od
igara na sreću (član 83. stav 4. tačka
1)
137.941,00128.198,00128.198,00111.380,00
18.Nagrade i druga slična davanja
fizičkim licima koja nisu zaposlena
kod isplatioca, a
proizlaze iz rada ili druge vrste
doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11)
17.933,0016.666,0016.666,0014.480,00
*trenutno važeći podatak, menja se jednom mesečno (poslednji objavljeni podatak o prosečnoj zaradi od strane RZS)

Ukoliko imate pitanja, obratite se našim računovođama za obračun zarada na info.bg@unija.com.