Promene koje donosi Zakon o elektronskom fakturisanju
20. јул, 2022

Promene koje donosi Zakon o elektronskom fakturisanju

Kao što smo svi upoznati, počela je primena Zakona o elektronskom fakturisanju. Obaveze definisane Zakonom primenjuju se u skladu sa određenim rokovima, odnosno još uvek nije počela potpuna primena Zakona.

Rokovi definisani Zakonom o elektronskom fakturisanju

Rokovi su definisani na sledeći način:

Kao što možemo videti iz gore prikazane tabele, za subjekte javnog sektora je počela puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju od 01. jula 2022. godine. Što se tuče subjekata privatnog sektora situacija je drugačija. Od 01. jula 2022. godine subjekti privatnog sektora imaju obavezu čuvanja elektronske fakture, bez obzira da li je izdavalac subjekt javnog ili subjekt privatnog sektora. Naime, od 01. jula 2022. godine subjekti javnog sektora imaju obavezu izdavanje elektornske fakture subjektima privatnog sektora, dok subjekti privatnog sektora imaju mogućnost izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima privatnog sektora, odnosno mogu početi sa ranijom primenom odredbe koja stupa na snagu 01. januara 2023. godine a odnosi se na obavezu izdavanja elektrosnke fakture subjektima privatnog sektora od strane drugog subjekta privatnog sektora.

Napomena: Pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici Zakona o PDV, niti se smatraju subjektima javnog sektora nemaju obavezu da primaju elektronske fakture, osim ukoliko nisu registrovani kao dobrovoljni korisnici Sistema elektronskih faktura (SEF-a). U slučaju da se određeno lice odluči da bude dobrovoljni korisnik SEF-a u obavezi je da navedeni sistem koristi u tekućoj i narednoj godini.

Registracija na sistem elektronskih faktura

Ukoliko subjekt privatnog sektora nije izvršio registraciju na Sistem elektronskih faktura do 01. jula 2022. godine, a nakon tog datuma mu se izda elektronska faktura, izvršiće se automatska registracija subjekta. Takvom primaocu elektronske fakture uputiće se obaveštenje na e-mail adresu registrovanu kod Agencije za privredne registre.

Registraciju na Sistem elektronskih faktura može izvršiti isključivo zakonski zastupnik, bez mogućnosti davanja ovlašćenja drugom licu. Po izvršenoj registraciji zakonski zastupnik može drugim licima dati različite nivoe ovlašćenja (administrator, korisnik za izlazna dokumenta, korisnik za ulazna dokumenta, korisnik i revizor). Zakonodavac je uveo više vrsta privilegija koje se mogu dodeliti, kako bi se olakšala interna organizacija u privrednim društvima, dok se ovlašćenja mogu dodeljivati i licima koja nisu zaposlena u privrednom društvu.

Da bi postojala obaveza izdavanja elektronske fakture potrebno je da bude izvršena transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog sektora i subjekta privatnog sektora, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje.

Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje rok za prijem elektronske fakture

Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje rok za prijem elektronske fakture, odnosno odbijanje fakture, kao i rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a. Subjekt privatnog sektora može da prihvati ili odbije fakturu u roku od 15 dana, a ukoliko to ne učini dobiće ponovno obaveštenje, te ukoliko u roku od 5 dana od ponovnog obaveštenja ne prihvati fakturu, smatraće se odbijenom. Što se tiče subjekta javnog sektora, ukoliko se faktura u predviđenom roku od 15 dana ne odobri, smatraće se prihvaćenom.

Nakon što se elektronska faktura pošalje preko Sistema elektronskih faktura nije moguće unositi dodatne izmene, ali je moguće otkazati fakturu samo ukoliko primalac nije prihvatio ili je odbio elektronsku fakturu. Ukoliko je elektronska faktura odobrena ili odbijena, nije moguća opcija otkazivanja, već isključivo storniranja. Prilikom storniranja faktura mora se navesti razlog storniranja koji će biti vidljiv i primaocu.

Obaveza (ne)izdavanja elektronskih faktura prema Zakonu o elektronskom fakturisanju

Zakonom o elektronskom fakturisanju propisan je mali broj situacija u kojima ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, a to su:

  • promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
  • nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga.

Što se tiče obaveze izdavanja elektronske fakture u slučaju kada je izdat fiskalni račun, propisan je izuzetak izmenom Pravilnika o PDV-u. Naime, navedenim izmenama propisana je obaveza izdavanja elektrosnke fakture za promet za koji je izdat fiskalni račun ukoliko subjekt javnog sektora uputi zahtev da mu se izda elektronska faktura te ukoliko upućeni zahtev sadrži broj fiskalnog računa i izjavu da PDV iskazan po fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni (da je izvršena ispravka ukoliko je korišćen). Po ispunjenju uslova, obveznik PDV-a izdaje elektronsku fakturu i fiskalni račun refundacija za promet za koji je izdat fiskalni račun.