1. април, 2020

Program ekonomskih mera za podršku privredi

Nakon što je proglašena pandemija virusa Kovid-19 i nakon što je veliki deo privrede stao svi su očekivali da država pomogne na neki način. Kako bi ublažila posledice, kojih će svakako biti, država je odlučila da juče izađe sa Programom ekonomskih mera države za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 i podršku privredi Srbije. Mere je predstavio ministar finansija Siniša Mali.

Mere jesu donete, ali je najavljeno da će pravni okvir za primenu tih mera biti donet za „desetak dana“. Ovo znači da se tek očekuje donošenje nekoliko uredbi kojima će se urediti uslovi i načini primene predloženih mera. Pre donošenja uredbi nije moguća primena bilo kojeg rešenja koje je okvirno navedeno u Programu mera.

Program mera je podeljen na četiri dela.

 1. Mere poreske politike
 2. Direktna pomoć privatnom sektoru
 3. Mere za očuvanje likvidnosti
 4. Ostale mere

Da bi privredni subjekti ostvarili pravo na primenu predviđenih mera, neophodno je da za vreme vanrednog stanja nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računaju se zaposleni kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i da nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja (15.03.2020.)

 

Mere poreske politike

Privrednim subjektima koji zadovoljavaju navedene kriterijume biće omogućeno:

 • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za privatni sektor;
 • Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu;
 • Oslobađanje davaocima donacija od obaveze plaćanja PDV-a.

Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za privatni sektor

Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine. Ova mera za cilj ima povećanje likvidnosti svih privrednih subjekata u privrednom sektoru koji isplaćuju zarade zaposlenima. Takođe, ova mere se odnosi na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika. Povećanje likvidnosti se ogleda u odlaganju plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade. Svi poslodavci koji se opredele da koriste ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine. Nakon toga se ostavlja mogućnost daljeg odlaganja plaćanja ovih troškova najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate na zahtev poreskog obveznika. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku  snagu.

Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu

Ova mera ima za cilj povećanje likvidnosti poreskih obveznika putem odlaganja plaćanja akontacija za porez na dobit za 2020. godinu koje dospevaju u drugom kvartalu 2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu.

Oslobađanje davaocima donacija od obaveze plaćanja PDV-a

Osnovni cilj ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje, širenje i lečenje građana od bolesti Kovid-19.

 

Direktna pomoć privatnom sektoru

 • Direktna pomoć velikim preduzećima čiji su zaposleni poslati na prinudni odmor;
 • Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju.

Direktna pomoć velikim preduzećima čiji su zaposleni poslati na prinudni odmor

Direktna pomoć velikim preduzećima čiju su zaposleni poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada(član 116. i 117. Zakona o radu), u iznosu od 50% neto minimalne zarade. Kod ovog seta mera je napravljena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Naime, pošlo se od pretpostavke da su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica.

Za pravna lica koja su klasifikovana kao velika, pomoć je opredeljena srazmerno broju licka koja ovi poslodavci zadržavaju u radnom odnosu iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba.

Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju

Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata po moći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja), i za velika preduzeća uplata po moći u visini 50% minimalca za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu).

U skladu sa navedenim, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim licima je data ekonomska pomoć u visini neto minimalne zarade za svako lice koje kod njih ima status zaposlenog.

Predloženim merama poslodavci se stimulišu da održe postojeći nivo zaposlenosti. U slučaju preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica, većim obimom prava dodatno jača likvidnost u cilju održavanja poslovanja.

 

Mere za očuvanje likvidnosti

 • Korišćenje programa finansijske podrške privredi u uslovima COVID-19 krize Fonda za razvoj Republike Srbije
 • Garantna šema za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize

Ovim merama se pokušava očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske  krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom Kovid-19 virusa. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spoljne uticaje i njihove posledice (smanjenje zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede.

Korišćenje programa finansijske podrške privredi u uslovima COVID-19 krize Fonda za razvoj Republike Srbije

Program za dodelu kredita i održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Garantna šema za podršku privredu u uslovima COVID-19 krize

Garantne šeme za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji. Ukupna vrednost programa predvođenih ovom merom iznosi 264 milijarde dinara (oko 2.2 milijarde evra).

 

Ostale mere

 • Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za JP
 • Fiskalni stimulans – direktna pomoć svim punoletnim građanima

Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za JP

O ovoj meri nije bilo reči prilikom predstavljanja Programa mere.

Fiskalni stimulans – direktna pomoć svim punoletnim građanima

Vlada je predvidela i uplatu direktne pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije.

Ukupni procenjeni efekat mera je 608,3 milijarde dinara

U  ovom trenutku najvažnije je razumeti da Program mera tek treba da bude uređen odgovarajućim propisima. Još uvek se ne primenjuje. Imajući u vidu da se donošenje propisa očekuje tek u narednih desetak dana, detaljna objašnjenja možemo da damo nakon toga.

Ukoliko vam je potrebno savetovanje bilo koje vrste možete da nam pišete na info.bg@unija.com.