23. новембар, 2023

Produženje roka za korišćenje poreskih olakšica za novozaposlene

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje su stupile na snagu 04. novembra 2023. godine, a primenjuju se od 01. januara 2024. godine predviđeno je produženje roka korišćenja poreskih olakšica za novozaposlena lica uz ispunjavanje potrebnih uslova za novozaposlena lica iz članova 21v i 21d Zakona o poreza na dohodak, odnosno iz članova 45 i 45v Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Novozaposlenim licem za potrebe primene poreske olakšice smatra se lice:

  • sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,
  • koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i
  • koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Takođe je bitno napomenuti da se novozaposlenim licem za potrebe primene poreske olakšice ne smatra lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Svi poreski obveznici koji ispunjavaju uslove propisane navedenim članovima zakona poreske olakšice za novozaposlena lica mogu koristiti do kraja 2024. godine.

Zaključak

Iz dugogodišnjeg iskustva znamo da ova tema može da bude komplikovana i da često zahteva stručnjaka iz oblasti poreza i obračuna zarada. Zarade i isplata istih su veoma osetljivo pitanje i mi to znamo. Naši stručni savetnici na ovom polju su tu da vam pomognu i da vam olakšaju proces. Za dodatna pitanja i savete možete posetiti našu stranicu ili nam možete pisati na info.bg@unija.com.