27. фебруар, 2024

Privredna društva u Srbiji dobila nalog na Portalu eUprava

Od 12. 1. 2024. godine, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu kreirala je Jedinstveni elektronski sandučić (eSanduče) na Portalu eUprava, svim privrednim društvima u Srbiji koja se nisu samostalno registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave. Radi elektronskog dostavljanja akata od strane organa javne vlasti.

Što je i propisano odredbom člana 21. Zakona o privrednim društvima.

Dakle, privredno društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Kao i da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje e-uprava.

Dostavljanje elektronskog dokumenta društvu ili preduzetniku vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Odnosno, zakonom kojim se uređuje da se dostava vrši u Jedinstveni elektronski sandučić.

Osim ako je posebnim zakonima drugačije propisano.

Shodno odredbi člana 15. Zakona o elektronskoj upravi, pomenuta Kancelarija je kreirala eSanduče svakom privrednom društvu koje ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Agenciji za privredne registre (APR). Ali do sada nije registrovano kao korisnik usluga elektronske uprave.

Adresa e-pošte kojom su privredni subjekti registrovani u APR povezana je sa Portalom eUprava. Putem nje će stizati obaveštenja o prispeću dokumenata u eSanduče.

A isto obaveštenje na adresu e-pošte dobijaće i zakonski i ostali zastupnici privrednih društava.

Nakon toga, dokumenti će moći da se preuzmu u bilo kom trenutku. Dok će u eSandučetu biti dostupna i potvrda o dostavljanju. Ona će sadržati podatke o statusu dostave, čime se unapređuje pravna sigurnost i otklanjaju moguće sumnje u pravosnažnost odluka.

Pored registrovane adrese za prijem elektronske pošte u APR, neophodno je da se zakonski/ostali zastupnik prijavi na Portal eUprava. I to posredstvom kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se našim stručnim savetnicima na info.bg@unija.com.