28. април, 2021

Prijava za novu novčanu pomoć počinje danas

Danas 28.04.2021. godine počinje prijava za direktnu novčanu pomoć države svim punoletnim građanima Republike Srbije.

Kome je pomoć namenjena?

Pomoć je namenjena svim punoletnim građanima Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji.

Gde i do kada se možete prijaviti?

Zainteresovani za pomoć mogu se prijaviti do 15. maja, do ponoći. Prijava će se obavljati posredstvom sajta Uprave za trezor, a od 5. maja i preko call centra pozivom na broj telefona koji će biti naknadno objavljen.

Svi primaoci penzija i primaoci novčane socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni za dobijanje novčane pomoći, tako da nije potrebno da se prijavljuju. Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti.

Nezaposleni koji su registrovani na birou će automatski biti prijavljeni za dobijanje dodatne novčane pomoći. Za isnos koji je namenjen i svim ostalim punoletnim građanima Srbije treba da se prijave posredstvom sajta Uprave za trezor.

Visina novčane pomoći i rok isplate?

Penzionerima  prvih 30 evra biće isplaćeno 6. maja, a drugi deo od 30 evra u novembru. Dodatnih 50 evra biće im isplaćeno u septebmbru.

Nezaposleni koji su registrovani na birou, pomoć od 60 evra, po osnovu nezaposlenosti dobiće u junu. Oni će 30 evra plus 30 dobiti kao i svi ostali građani u maju i u novembru.

Korisnici socijalne pomoći i oni koji su na izdržavanju zatvorskih kazni, dobiće prvih 30 evra 7. maja, a drugih 30 u novembru.

Isplata prvih 30 evra za ostale građane počeće 12. maja, i očekuje da će taj proces biti završen u roku od osam dana, do 20. maja. Drugih 30 evra oni će dobiti u novembru.

Kako se prijaviti za pomoć?

Prijava se za sada vrši odlaskom na sajt Uprave za trezor. Kada uđete na sajt pojaviće vam se sledeća stranica.

 

Klikom na polje „Podnošenje prijave“ otvara vam se stranica na kojoj je potrebno da unesete u 3 podatka:

  1.  JMBG
  2. Broj lične karte
  3. Banka

 

 

Napomena: Ukoliko nemate otvoren račun u nekoj banci, u padajućem meniju treba da kliknu na banku preko koje želete da vam bude isplaćen novac. Na taj način će vam biti otvoren jednokratni namenski račun, bez ikakvih troškova. Nakon podizanja novca namenski račun će biti ugašen.

Kako podići novac sa namenskog računa?

Sredstva koja država ulaćuje na namenski račun se podižu u gotovi na šalteru baknke. Naravno neophodna je lična karta. Nakon što sredstva budu podignuta, namenski račun će biti ugašen. Ukoliko želite vi možete sklopiti ugovor sa bankom koji definiše i dodatne usluge koje biste koristili kod konkretne banke i na taj način možete sredstva zadržati na računu, preusmeriti ili koristiti za neka plaćanja.