17. новембар, 2023

Preraspodela radnog vremena kod privremenog rada u inostranstvu

Oblast radnog zakonodavstva i radnopravne zaštite je značajna, kako fizičkim tako pravnim licima. Dnevni list „Politika“ obradila je pitanje preraspodele radnog vremena kod privremenog rada u inostranstvu. Odgovorili su pravnici sa položenim pravosudnim ispitom iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Preraspodela radnog vremena se, u ovom slučaju, tiče upućivanja zaposlenog u Sloveniju na mesec i po dana. Radno vreme će mu biti drugačije, odnosno radiće i vikendom.

Pitanje br. 1: Da li sadašnji poslodavac treba da reguliše preraspodelu radnog vremena ugovorom ili aneksom ugovora pre početka rada u drugom mestu?

Pitanje br. 2: Kako će zaposleni biti prijavljen i odjavljen sa osiguranja?

Odgovor sledi u nastavku.

Prema Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu. Njime uređuje:

  • državu, mesto rada i period na koji se zaposleni upućuje;
  • naziv i opis poslova koje će obavljati u inostranstvu, ukoliko se isti menjaju;
  • iznos osnovne zarade i valutu u kojoj će biti isplaćivana;
  • elemente za utvrđivanje zarade i druga novčana i nenovčana davanja koja su povezana sa njegovim boravkom;
  • i radno vreme, odmore i godišnji odmor.

Prema tome, sadašnji poslodavac ne može ugovorom ni aneksom ugovora da uredi preraspodelu radnog vremena. Kako će zaposleni raditi zavisi od poslodavca kod koga je lice upućeno. Odnosno, zaposleni će raditi u režimu koji važi za sve ostale zaposlene kod novog poslodavca.

Takođe, prilikom prijave promene osnova osiguranja, sadašnji poslodavac unosi državu upućivanja. Ali i svaku naknadnu promenu. I to u jedinstvenu bazu podataka Centralnog registra.

Izvor: https://www.politika.rs/