5. јул, 2021

PREPORUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA IZ 2019. i 2020.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 131-1206/2021 (Službeni glasnik RS broj 11, od 12.02.2021. godine) kojim se daje preporuka o neiskorišćenim danima godišnjeg odmora iz 2019. i 2020. godine. Ovo se pre svega odnosi na zaposlene: 

  • koji su zbog prirode posla radili u vanrednim okolnostima usled epidemije bolesti COVID-19,
  • koji su oboleli od bolesti COVID-19 usled čega su bili privremeno sprečeni za rad, 
  • kao i oni koji su bili sprečeni da rade usled određivanja izolacije/kućne izolacije. 

Vlada je preporučila da se ovim zaposlenima omogući da onaj deo godišnjeg odmora iz 2019. godine koji nisu iskoristili, to mogu učiniti najkasnije do 30.06.2021. godine, pre početka korišćenja godišnjeg odmora za 2020. godinu. S druge strane, preporučeno je da neiskorišćene dane godišnjeg odmora iz 2020. godine mogu koristiti u 2021. godini. Mogu ih koristiti u celosti ili da prvi deo u trajanju od dve nedelje neprekidno iskoriste do 31.12.2021.. Preostali deo mogu iskoristiti do 30.06.2022. godine.  

Ovim Zaključkom Vlade Republike Srbije stavljen je van snage Zaključak 05 broj 131-10296/2020 od 15.12.2020. (Službeni glasnik RS broj 151/20) koji se odnosio na preporuku za produženje korišćenja godišnjeg odmora. Ovo važi samo za određene kategorije zaposlenih u ustanovama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja. Na ovaj način Vlada Republike Srbije je proširila svoju preporuku na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije.

Zaključkom je preporučeno da se pojedinim zaposlenima, koji zbog objektivnih okolnosti nastalih usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 nisu bili u mogućnosti da iskoriste pripadajući godišnji odmor, produže rokovi za korišćenje godišnjeg odmora koji su propisani Zakonom o radu.