9. јула, 2020

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad

Virus Covid-19 se opet vratio, ili nas nije ni napuštao, a zajedno sa njim se se vraćaju i pravilnici.

Ministarstvo za rad donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, broj 94/2020). Pravilnik stupa na snagu 11. jula 2020. godine. 

Ovaj opšti akt predviđa obavezu za sve poslodavce i zaposlene da primenjuju preventivne mere. Sve je to u cilju kako bi se sprečila pojava i širenje zarazne bolesti. Upotrebom istog bi se otklonio rizik za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i svih ostalih lica koja se zateknu u radnoj okolini.

Pravilnik će se primenjivati na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad kod poslodavca. Pravilnik se neće primenjivati kod rada na terenu i rada od kuće.

 

Plan primene mera

Važna informacija za poslodavce je da do 10. avgusta treba da donesu plan primene mera u skladu sa pravilnikom. Ovaj plan donosi se kao sastavni deo akta o proceni rizika u skladu sa propisima iz oblasti bezbedenosti i zdravlja na radu. Poslodavac će biti u obavezi da takav plan usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan primene mera mora da sadrži

  • mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti;
  • i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

Plan primene mera mora obavezno da sadrži i:

  1. preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
  2. zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
  3. mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

 

 

Nama je jedino ostala nejasna stavka pod rednim brojem 4 iz člana 8, a ona glasi:

„Zaposleni je obavezan da ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela“. Verujemo da se ovo odnosi na specifične delatnosti, ali ovaj Pravilnik to ne navodi.

 

Detaljnije o svim obavezama poslodavaca i zaposlenih možete pročitati OVDE.