24. новембар, 2023

Potpisivanje poreskih prijava sertifikatom u klaudu

Poreska uprava Republike Srbije objavila je sledeću novost. Ona je namenjena poreskim obveznicima koji su korisnici portala ePorezi. Prenosimo je u celosti.

Naime, omogućeno je potpisivanje i podnošenje elektronskih obrazaca poreskih prijava. I to upotrebom eID naloga na portalu, odnosno mobilne aplikacije ConsentID i sertifikata u klaudu. Urađeno je u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade RS.

Na taj način, omogućen je još jedan način podnošenja poreskih prijava. A on ne zahteva korišćenje aplikacije ePorezi. Kao ni Kvalifikovanog elektronskog sertifikata na pametnoj kartici ili USB tokenu.

Iz Poreske uprave obaveštavaju da je potpisivanje sertifikatom u klaudu ravnopravno sa gorenavedenim. Dok korisnici imaju mogućnost da izaberu kako će potpisivati i podnositi poreske prijave.

Postojeći sistem ovlašćenja za primenu elektronskih servisa na portalu ePorezi funkcioniše kao i do sada, navode oni.

Korisničko uputstvo za pristup portalu i potpisivanje poreskih prijava možete pronaći i preuzeti na zvaničnom sajtu Poreske uprave.