godišnji porez na dohodak građana
27. фебруар, 2023

Godišnji porez na dohodak građana

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2022. godini preko 3.719.376 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama. Nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu postoji jedna značajna novina za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za njih se zbir pojedinih stavki godišnjeg dohotka umanjuju za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Umanjenje se vrši za zbir sledećih stavki godišnjeg dohotka:

  • zarada iz čl. 15a do 15v ZPDG
  • oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 41. ZPDG
  • oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ZPDG

Ako je iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom viši od zbira prethodno navedenih stavki godišnjeg dohotka obveznika mlađeg od 40 godina, ukupno umanjenje ne može biti više od zbira prethodno navedenih stavki.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 6.000.000 – 3.719.376 = 2.280.624). Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (495.917 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (185.969 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.
Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.
Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 7.438.752 dinara
  • 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 7.438.752 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 10.000.000 dinara se plaća 10% na 7.438.752 dinara i 15% na 2.561.248 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu – kalkulator:

*umanjeno za porez i doprinose (član 87. stvar 3 ZPDG)

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2022. godini je 15. maj 2023. godine. Od ove godine procedura podnošenja prijave je značajno izmenjena:

  • na osnovu podataka iz službenih evidencija poreski organ unosi podatke u poresku prijavu i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila (član 92. stav 2. ZPDG);
  • poreski obveznik je u obavezi da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave, u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave (član 92. stav 3. ZPDG);
  • ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu do 15. maja, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice (član 92. stav 4. ZPDG).

Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, odnosno do 15. maja.

Izvor: Neobilten.