poreska olakšica na zarade
14. фебруар, 2022

Poreska olakšica na zarade (2)

Dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uvedena je poreska olakšica na zarade za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije,

Poreska olakšica na zarade za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uvedena je poreska olakšica na zarade za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije. Poreska olakšica na zarade će, uz ispunjenje propisanih uslova, moći da se koriste od 1. marta 2022. godine. Period korišćenja olakšice nije vremenski ograničen ni na jedan način, u pitanju je trajna mera.

Ova olakšica se ne odnosi isključivo na zapošljavanje novih lica. Poreska olakšica na zarade može se koristiti i po osnovu isplate zarada postojećim zaposlenima, uz ispunjenje propisanih uslova. Olakšica se odnosi isključivo na poslodavce u svojstvu pravnih lica (npr. preduzetnici ne ostvaruju pravo na ovu vrstu olakšice).

Poslodavac, pravno lice koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza na zarade i
  • 100% doprinosa za PIO, na teret zaposlenog i na teret poslodavca,

po osnovu isplate zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Uslovi za ostvarenje poreske olakšice na zarade

U smislu ostvarivanja prava na predmetnu olakšicu, istraživanjem se smatra:

„originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja“.

Razvojem se smatra:

„primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju“.

Lice koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja smatra se lice koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih procesnih ili tehničkih problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom. Sa druge strane, angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja, u navedenom smislu, ne smatraju se aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta ili aktivnosti podrške u vezi sa sprovođenjem projekta.

Propisan je i dodatni uslov da predmetnu olakšicu mogu da koriste pravna lica koja istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem. Međutim, ova olakšica se ne primenjuje na zarade isplaćene zaposlenima angažovanim na aktivnostima istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja:

  • nafte,
  • gasa
  • ili mineralnih zaliha u ektraktivnoj industriji.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari ovu olakšicu. Ograničenje u pravu na korišćenje podsticaja ne odnosi se na poslodavca koji koristi pravo na dvostruko priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.