Obveznici fiskalizacije treba da prijave korišćenje godišnjeg odmora
16. августа, 2022

Obveznici fiskalizacije treba da prijave korišćenje godišnjeg odmora

Obveznici fiskalizacije koji u vreme korišćenja godišnjeg odmora neće obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune, treba da o tome obaveste Poresku upravu. Ovo mogu da učine podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijavu PGJO podnose elektronski posredstvom portala ePorezi, na sledeći način:

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora

  • Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka.
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru.
  • U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.

Prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora

  • Odabirom „Tekstualnog unosa“, nakon čega se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 – „Vrsta prijave“ bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka.
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru.
  • U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.
  • Obveznici fiskalizacije podatke o navedenim promenama prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.

Izvor: https://www.purs.gov.rs/