24. фебруара, 2021

Nova pomoć za ugostitelje zbog pandemije

Vlada Republike Srbije je 11.02.2021. godine usvojila treći paket ekonomskih mera pomoći građanima i privredi. Očekuje se da će paket pomoći u smanjivanju negativnih posledica korona virusa i očuvanju radnih mesta. Trenutno stanje privredi nam govori da će se kriza izazvana pandemijom nastaviti i u ovoj godini.

Novi paket mera predviđa pomoć radu ugostiteljskoj i turističkoj privredi. Detalji u vezi korišćenja pomoći bliže su uređeni Uredbom o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 11/2021). Uredba je u primeni od 13.02.2021. godine. Istovremeno, danom stupanja na snagu ove uredbe prestala je da važi Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 146/2020).

 

Cilj nove uredbe – očuvanje privrede

Uredbom se utvrđuje raspored i korišćenje subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede, a koja ima za cilj:

1) očuvanje ugostiteljske delatnosti Republike Srbije;

2) očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa ugostiteljstvom;

3) očuvanje zaposlenosti u ugostiteljstvu;

4) očuvanje turističke industrije Republike Srbije;

5) očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa turizmom;

6) očuvanje zaposlenosti u agencijskom poslovanju u oblasti turizma;

7) obezbeđenje uslova za oporavak i planiranje turističke industrije za sledeću sezonu kao pokretačkog mehanizma za ostale povezane privredne grane.

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno. Visina sredstava je 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu. Dakle, nije dovoljno da se preda PPP-PD prijava  i plate samo doprinosi bez isplate neto zarade, već privredni subjekt treba da je i isplatio zaradu za decembar 2020. godine.

Sredstva se ne dobijaju po osnovu preduzetnika. Dobijaju se samo po osnovu zaposlenih i u vezi sa tim, sredstva se mogu koristiti za isplatu bilo koje zarade i za bilo koje zaposlene određenog privrednog subjekta. Važno je da se dodeljena sredstva iskoriste do propisanog roka, odnosno do 30.09.2021. godine.

 

Ko ima pravo na sredstva

Pravo na korišćenje istih imaju rezidentna pravna lica (u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti), rezidentni preduzetnici (u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i predstavništva stranih pravnih lica odnosno privredni subjekti (budžetski korisnici) koji su u Agenciji za privredne registre kao pretežnu delatnost registrovali neku od sledećih delatnosti:

– 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

– 5621 – ketering;

– 5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;

– 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;

– 5510 – hoteli i sličan smeštaj;

– 5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

– 5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;

– 5590 – ostali smeštaj;

– 7911 – delatnost putničkih agencija;

– 7912 – delatnost tur-operatora;

– 7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;

– 7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Ko nema prava na sredstva

U vezi sa tim, sredstva ne dobijaju privredni subjekti koji se bave nekom od delatnosti iz spiska kao dodatnom delatnošću. Potrebno je da je delatnost registrovana kod Agencije za privredne registre kao pretežna delatnost.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o:

– njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj)

– broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu

Spisak će biti objavljen internet stranicama Ministarstva finansija- Poreske uprave (https://www.purs.gov.rs/) i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (https://mtt.gov.rs/).

 

Kako će se vršiti isplata sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na posebne namenske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku. Privredni subjekti sa Spiska će biti obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Isplaćena sredstva se mogu iskoristiti zaključno sa 30.09.2021. godine. Nakon toga će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva preneta u budžet Republike Srbije.

 

Pazite možete izgubiti pravo na subvenciju – kako?

Privredni subjekt izgubiće pravo na korišćenje subvencije ukoliko:

  • smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 13.02.2021. godine zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći (ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13.02.2021. godine za period koji se završava od 13.02.2021. godine do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći)
  • dodeljena bespovratna sredstva do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija. U slučaju neispunjenja uslova oni će obavestiti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Oni će zatim zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta.

Ukoliko se utvrdi da privredni subjekt nije poštovao gore pomenuta dva uslova, biće prinuđen da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva od strane nadležnog Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija. To će morati da učini sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.