8. октобар, 2019

Nemojte da izgubite PIB zbog pogrešnog izbora direktora

Prilikom osnivanja društva treba voditi računa o mnogim faktorima, počev od biznis plana i finansija, do odabira ljudi sa kojima ćete graditi i voditi kompaniju. Tehničke stvari se mogu rešiti na početku i dobrim setom organizacionih veština, dok je pronalazak pravih ljudi za saradnju prava nauka.

Pogrešan izbor direktora može da izazove mnoge probleme, među kojima je i oduzimanje PIB-a. Čak i da angažujete direktora van radnog odnosa, dobro obratite pažnju. Zvuči nezgodno ili čak neverovatno, zar ne?

Pročitajte primere u nastavku.

Nenamirene obaveze u drugom društvu

Ljudi se obično dobro poznaju pre osnivanja zajedničkog biznisa i raspodele uloga. Problem, međutim, ne mora da bude nepoverenje. Najčešće jeste u pitanju nepoznavanje detalja u zakonu.

Kada postavljate neko lice za direktora, obavezno proverite da li je ta osoba možda direktor u još nekom privrednom društvu ili preduzetničkoj radnji. Proverite da li je osoba namirila sve svoje obaveze u svom društvu.

Nenamirene obaveze i zakonski problemi iz prethodnog biznisa utiču i na novi biznis.

Primer 1

Slovenačka firma je otvorila ćerku firmu u Srbiji i za direktora postavila fizičko lice – rezidenta Republike Srbije. To lice koje je direktor u Srbiji, ujedno je i osnivač svoje preduzetničke radnje.

Međutim, fizičko lice koje je direktor u slovenačkoj firmi nije izmirilo obaveze prema državi za svoju preduzetničku radnju. Poreska uprava je oduzela PIB i blokirala tekući račun preduzetničke radnje tog direktora. Ali isto to je uradila i firmi gde ovo lice obavlja funkciju direktora.

Primer 2

Imali smo situaciju da je Poreska uprava privrednom društvu privremeno oduzela PIB zato što njegov osnivač nije izmirio svoje obaveze prema državi nastale kod drugog privrednog društva gde je on takođe osnivač.

Posledice oduzimanja PIB-a

Privremeno oduzimanje PIB-a predstavlja nemogućnost identifikacije poreskog obveznika.

Šta to znači?

To znači nemogućnost izdavanja faktura, podnošenja poreskih prijava, davanja poreskih izjava, izdavanja fiskalnih isečaka i obavljanja bilo koje transakcije u platnom prometu.

Faktički, znači da bi vam time bilo onemogućeno da obavljate delatnost.

Poreska uprava u tim slučajevima obaveštava banku kod koje imate otvoren tekući račun. Banka je dužna da obustavi izvršenje naloga za prenos sredstava sa vašeg računa od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

Rešenje ako dođe do oduzimanja PIB-a

Ukoliko se ovo desi, potrebno je pre svega izmiriti dospela dugovanja.

Zatim, treba pripremiti zahtev za povraćaj PIB-a i kao dokaz priložiti izvode iz banke gde se vidi plaćanje.

Nakon obrade zahteva Poreska uprava donosi rešenje o vraćanju PIB-a i daje instrukcije banci da omogući prenos sredstava. Celokupan proces koji traje od trenutka izmirenja dospele obaveze pa do vraćanja PIB-a može da potraje u proseku 30–45 dana.

Da biste sprečili ovakve komplikacije, savetujemo da vodite računa o izboru saradnika, odnosno o obavezama iz svog prethodnog biznisa.