moja prva plata
24. августа, 2022

Moja prva plata program se nastavlja

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Na osnovu ovih izmena i dopuna program nastavlja i u 2022.godini.

U program bi trebalo da bude uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem. Mladi koji žele da se prijave potrebno je da:

  • da nemaju više od 30 godina,
  • poseduju srednje ili visoko obrazovanje
  • budu bez radnog iskustva ili manje od 6 meseci iskustva na poziciji za koju se prijavljuju i da nemaju položen stručni ispit za tu poziciji
  • da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (makar i jedan dan).

Ovogodišnji program „Moja prva plata“ obuhvata nekoliko novina:

  • glavna novina se odnosi na iznos naknade. Mladim osobama sa srednjim obrazovanjem biće obezbeđena mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000 dinara. Osobama sa visokim obrazovanjem u iznosu od 30.000 dinara;
  • nezaposleno lice korisnik programa će biti u mogućnosti samo jednom da koriste navedeni program;

Program „Moja prva plata“ biće realizovan kroz četiri faze:

  1. Prva faza namenjena je isključivo poslodavcima koji se od 22.08. do 22.09.2022. godine mogu prijaviti za učešće u programu. Prijava se vrši na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs
  2. Druga faza namenjena je nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 03.10. do 31.10.2022. godine. Prijava se vrši na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs
  3. Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca
  4. Četvrta faza programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora. Ugvor se potpisuje između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Početak sprovođenja programa je u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Javni poziv za ovogodišnji program i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs)