Stoga i mikro preduzeće mora znati koji su to podaci obavezujući po zakonu.
17. март, 2022

Data jemstva – moraju li ih mala i mikro preuzeća uzeti u obzir u godišnjem izveštaju?

Za preduzeća svih veličina, uključujući i društva mikro kapitala (npr. micro d.o.o.), zahteva se objavljivanje potencijalnih obaveza. Što su potencijalne obaveze? Kada i kako ih treba knjižiti i kada objaviti u Napomenama uz finansijske izveštaje?

Možda ste čuli za uslovne ili potencijalne dugove. Mnogi ljudi ne poznaju ovaj pojam, jer već iz naslova znamo da ako je nešto uslovno, to još nije obaveza i verovatno ne spada u bilans. I to je takođe tačno, potencijalne obaveze ne spadaju u bilans. Računovođe se s njima ne susreću uvek, često ti podaci ne dođu do njih, nisu o tome obavešteni.

Razgovor s računovođom o potencijalnim finansijskim obvezama obavezan je za svako preduzeće, čak i mikro preduzeće. Naime, izmenanama  Zakona o računovodstvu propisuje se da sva preduzeća, bez obzira na veličinu, moraju objaviti svoje potencijalne finansijske obaveze.

Stoga i mikro preduzeće mora znati koji su to podaci obavezujući po zakonu.

Kao što sam pojam govori, radi se samo o potencijalnim obavezama, odnosno o dugovanjima koja još nisu dugovi, a ako su ispunjeni određeni uslovi, mogu biti i dugovi preduzeća. Jedan takav primjer je: vlasnik preduzeća, sestrinsko preduzeće ili neka drugo povezano preduzeće podiže kredit, a naše preduzeće je jemac. Sve dok zajmoprimac svoje obaveze ispunjava na vrijeme, naše preduzeće s tim nema problema i to je za nju samo potencijalna obaveza. Takvo jemstvo takođe nije evidentirano u bilansu i nije vidljivo iz bilansa. Računovođa možda i ne zna da je preduzeće jemac (ali o tome je trebao razgovarati s upravom preduzeća prije sastavljanja bilansa). Međutim, potrebno je otkriti potencijalne finansijske obaveze. Zašto je ovo važno?

Potencijalne finansijske obaveze mogu uticati na poslovanje našeg preduzeća. Ako su uslovi ispunjeni, to će uticati na likvidnost našeg preduzeća. Iz razloga što može čak ugroziti i likvidnost, ovo je važan podatak za banke i ostale poverioce i potencijalne ulagače.

Mikro preduzeće mora „otkriti“obaveze

Šta znači da se te obaveze moraju “otkriti”? To znači da se moraju negde napisati kratko objasniti o tome koliki su potencijalni finansijski dugovi našeg preduzeća. Preduzeća to objašnjavaju u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Slično, potrebno je otkriti ima li preduzeće ikakve obaveze koje je osiguralo kolateralom. Takođe, računovođa ponekad nema informacije o tome (češće je to u malim preduzećima ili u računovodstvenim servisima).

O čemu se zapravo radi? Recimo da je preduzeće podiglo kredit ili sklopilo ugovor s dobavljačem ili sa nekim drugim, ali je u ovom ugovoru, kako bi jemčila da će stvarno vraćati svoje buduće dugove, dodatno osigurala zalaganjem mašina ili kamiona ili ostalom opremom, također i nekretninom. Takve objave jemstva preduzeće mora izričito objaviti. To se čini na isti način u Napomenama uz finansijske izveštaje.