5. септембар, 2023

Osniva se Agencija za postupak konverzije zemljišta bez naknade

Konverzija zemljišta bez naknade je uvedena.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) donelo je uputstvo o načinu vođenja postupka konverzije sa preciznim smernicama. U njemu piše da je, 4. avgusta 2023. godine, Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu prestao da važi. I da će biti osnovana posebna Agencija.

Ona će biti nadležna za poslove konverzije.

Izmenama i dopunama Zakona, nastavljena je svojinska transformacija na zemljištu u Srbiji. S tim što se širi krug privrednika koji mogu steći pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

Osnivanje pomenute Agencije propisano je Zakonom. Ona počinje sa radom tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona. Do tada, sve njene poslove obavlja Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

U Uputstvu se navodi da se zahtev za sticanje prava konverzije podnosi Agenciji. Nakon dobijanja zahteva, a u roku od osam dana od dana podnošenja, ona treba da pruži obaveštenje podnosiocu. I to o lokaciji sa potvrdom i mogućnostima upisa za katastarsku parcelu.

„Očekujemo da će ovo uputstvo olakšati i ubrzati vođenje postupka konverzije“, istakla je Ivana Vuletić, sekretar Udruženja za građevinsku industriju Privredne komore Srbije.

Nova ekonomija, ali i ostali poslovni portali, pisali su o mnogobrojnim nedostacima ukidanja naknade.

Za Novu ekonomiju su, takođe, ekonomisti ukazali na još jedan veliki problem. A to je što država i dalje nema podataka o veličini parcela na koje bi se Zakon primenjivao. Zatim o firmama koje ih poseduju. I najzad, o načinu na koji su do njih došle.

Preuzeto sa: https://novaekonomija.rs/