računovodstvenih usluga
1. август, 2022

Ko je vaš pružalac računovodstvenih usluga

Početkom 2023. godine se uvodi novi uslov da bi finansijski izveštaj bio validan. Zbog toga je važno da li je vaš pružalac računovodstvenih usluga uspisan u registar pružaoca računovodstvenih usluga.

Izmenama Zakona o računovodstvu iz 2019. godine, uvedena je obaveza da pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga imaju obavezu da dobiju dozvolu za rad od Komore ovlašćenih revizora (KOR) i da se upišu u Agenciju za privredne registre (APR) u poseban registar pružaoca računovodstvenih usluga.

Prema podacima APR-a na dan 30.06.2022. godine u Srbiji je upisano samo 1.068 pravnih lica i preduzetnika koji su dobili dozvolu za rad od KOR-a i upisani su u poseban registar APR-a.

Šta ovo znači za zakonske zastupnike pravnih lica i preduzetnika (preduzetnici, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, udruženja građana, sportska udruženja, zadruge…) koji su obveznici sastavljanja i predaje finansijskih izveštaja (završnih računa), a nemaju zaposlenog računovođu kod sebe, nego su angažovali firmu, da im vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje?

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 142/2020), propisano je da se počev od 01.01.2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar. Ovo znači da vaši finansijski izveštaji za 2022. godinu neći biti prihvaćeni i objavljeni, od stran APRa, što će vas dovesti u situaciju da platite kaznu, piše Virtuelni inkubator.

Odgovornost i kazne za pružaoce računovodtsvenih usluga

Odgovornost za poveravanje vođenja poslovnih knjiga pravnom licu ili preduzetniku koji nije upisan u registar pružaoca računovodstvenih usluga leži na pravnom licu, njegovom zakonskom zastupniku i preduzetniku. Odnosno kazna je propisana za njih, a ne za računovodstvene firme koje su angažovali, a nisu upisane u registar.

Ukoliko obveznik poveri vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravnom licu i preduzetniku koji nije upisan u Registar, čl. 57-58. Zakona, propisane su novčane kazne i to:

  1.  od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice,
  2.  od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i
  3.  od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Da li pružalac računovodstvenih usluga upisan u registar?

Kako proveriti da li je vaš pružalac računovodstvenih usluga upisan u registar? Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi Agencija za privredne registra i javan je.

Pretragu možete izvršiti preko linka: https://rpru.apr.gov.rs/PretragaRPRU

Prema najavama iz Ministarstva finansija ovaj rok se neće pomerati.

Preuzeto sa: www.virtuelni-inkubator.rs