3. јун, 2024

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2024. godinu

Shodno članu 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Ministarstvo finansija Republike Srbije donelo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2024. godinu.

Dana 31. maja 2024. godine, Pravilnik je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 48/2024. Dok stupa na snagu 8. juna 2024. godine.

Kao što i sam naziv kaže, ovim Pravilnikom su propisane kamatne stope koje se odnose na utvrđivanje poreza na dobit za 2024. godinu. Takođe, mogu se primenjivati i na obračun poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu. Kao i na zajmove.

U skladu sa članom 2. Pravilnika, kamatne stope su sledeće:

1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 5,02% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,16% na dugoročne kredite u RSD;
 • 4,31% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,02% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,80% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,19% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 2,42% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;
 • 4,55% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

2. za druga privredna društva:

 • 7,57% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 8,30% na dugoročne kredite u RSD;
 • 6,12% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,23% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 7,54% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 8,20% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,25% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Za dodatna objašnjenja, pitajte naše poreske savetnike. Pišite nam na imejl-adresu info.bg@unija.com.