28. новембар, 2023

Kalendar za izmirenje poreskih obaveza u decembru

Poreska uprava je objavila kalendar za plaćanje poreza u poslednjem mesecu 2023. godine. Tako, svi obveznici imaju dovoljno vremena za pripremu dokumentacije i regulisanje dospelih obaveza, bez zatezne kamate.

Decembra meseca ove godine, četiri datuma će biti značajna.

5. 12. 2023.

Prve dospevaju u utorak, 5. decembra. Tada bi trebalo dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa. U mesecu novembru i na Obrascu OZU.

A do istog datuma, poslodavci moraju da dostave izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Za novembar i na Obrascu IOSI. Kao i da uplate sredstva.

11. 12. 2023.

Druge poreske obaveze dospevaju 11. decembra. Tada ističe rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO. Ali i za plaćanje poreza za prethodni mesec.

Isti rok važi i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV. Te plaćanje PDV za novembar mesec. Od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. 12. 2023.

Sredinom narednog meseca dospeva najviše poreskih obaveza. Pa 15. decembar jeste datum do koga treba uraditi sledeće. Platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za novembar. Dok, isto tada, treba podneti i obaveštenje preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2025. godini. I da neće vršiti isplatu u ovoj godini.

U istom periodu, treba platiti doprinose za sveštenike i verske službenike. Zatim, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere. A treba podneti poresku prijavu i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. Na Obrascu PP OD-O. Potom, treba platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za prethodni mesec.

Poresku prijavu za PDV na Obrascu PPPDV treba podneti i izvršiti plaćanje.

To je vreme i kada treba podneti Obrazac PID PDV 1 za novembar. Ukoliko je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje narednog statusa. Obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Među obavezama koje treba regulisati do 15. decembra su takođe:

  • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za novembar,
  • plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. novembra,
  • podnošenje poreske prijave za obračun akcize za novembar na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za novembar na Obrascu PP OAEL, ali i plaćanje treba izvršiti do navedenog datuma.

29. 12. 2023.

Na samom kraju, 29. decembra, poreski obveznici moraju platiti obračunatu akcizu. I to za period od 1. do 15. decembra.

Izvor: https://biznis.rs/