1. март, 2020

Sve što treba da znate o osnivanju preduzetnika

Sve veći broj ljudi danas se odlučuje na osnivanje preduzetničke radnje. Međutim, često se susrećemo i sa tim da samopouzdanje koje imate o svojoj ideji i veštinama padaju u vodu onog momenta kada to preduzeće treba osnovati.

Srbija je poznata po tome da će vam uvek zafaliti neki papir i strah koji osećate pri pomisli da odete do nadležne istitucije je razumljiv. Iz tog smo razloga napravili ovaj tekst koji na jednom mestu sadrži sve što treba da znate o osnivanju preduzetničkog preduzeća. Uz pomoć ovog ultimativnog vodiča uštedećete i vreme i novac te sigurnije uploviti u poslovni svet.

Prednosti i mane preduzetništva

Pre nego što postanete preduzetnik, treba da znate koje odgovornosti to nosi. Preduzetnik kao fizičko lice i preduzetnička radnja jedan su entitet, što znači da za vašu preduzetničku radnju postajete odgovorni celokupnom ličnom imovinom.

Kada otvorite račun u banci i preko njega vršite uplate i isplate koje se tiču poslovanja, sa aspekta Zakona i države, taj račun se posmatra kao vaš lični tekući račun. Trebate da budete jako pažljivi kako rukujete i privatnim i poslovnim sredstvima jer jedno utiče na drugo i to je najveći nedostatak pravne forme preduzetnika.

Ipak, prednosti preduzetničke radnje se ogledaju u lakšem upravljanju, manjim obimom „papirologije“ u odnosu na druge forme, lakšem osnivanju i gašenju radnje.

Korak po korak do firme

Svi koji tek počinju avanturu zvanu preduzetništvu znaju da je na početku jedna od najvažnijih stvari uštedeti koji dinar. Osnivanje preduzeća uvek se može prepustiti profesionalcima koji se time bave i tako značajno sebi olakšati, ali ovim vodičem želimo da vam pomognemo da to uradite sami.

Svaki korak u ovom vodiču je testiran i ukoliko ih pratite nećete imati nikakvih problema (i imaćete sve papire na broju).

Pa da počnemo.

 1. Poslovno ime

Poslovno ime je ime pod kojim poslujete kao preduzetnik. Ono mora da sadrži:

 • Ime i prezime preduzetnika (dakle vaše ime i prezime, npr. Petar Petrović)
 • Opis pretežne delatnosti
 • Oznaku „preduzetnik“ ili „pr“
 • Sedište odnosno adresu na kojoj preduzetnik posluje

Primer poslovnog imena: Petar Petrović preduzetnik, frizerski salon, Beograd, Gandijeva 55A

Najvažnija stvar na koju trebate obratiti pažnju kod ovog koraka je opis pretežne delatnosti. Agencija za privredne registre ima podzakonski akt u kome su pobrojane sve delatnosti koje neko pravno lice može da obavlja. Podeljeni su po oblastima i označeni šifrom i opisom delatnosti. Tamo vrlo jednostavno možete pronaći pod kojom oblasti i šifrom se nalazi ono sa čime se vi bavite.

 1. Naziv

Verovatno ste sada pomislili: „Zar to nismo rešili u prošlom koraku?“.

Postoji razlika između poslovnog imena i naziva firme. Poslovno ime je identifikacija preduzetnika, odnosno vas kao pravno lice pod kojim poslujete. Naziv pravi razliku između dve firme koje se bave sličnim poslovima i identitetom vas razlikuje od drugih firmi. Važno je napomenuti da poslovno ime preduzetnika može, ali ne mora da sadrži naziv.

Vaše poslovno ime preduzetnika mora se razlikovati od drugog registrovanog ili rezervisanog poslovnog imena. Svakako ne sme da bude isto, ali nije dozvoljeno ni da bude slično. Odluku o tome šta je slično, a šta ne donosi APR.

Naša preporuka je da ukoliko odlučite da poslovno ime sadrži i naziv, pre registracije napravite pretragu registrovanih i rezervisanih naziva. Možete to učiniti preko ovog LINKA.

Primer sličnog naziva koji neće biti prihvaćen: ukoliko postoji naziv Bonus trans neće vam biti dozvoljeno da registrujete naziv Bonus transport.

SAVET: ako je ime koje želite slobodno i želite da takvo i ostane, na raspolaganju imate mogućnost rezervacije naziva (tačno određeni naziv biće slobodan za registraciju naradnih 60 dana). Rezervacija se prijavljuje nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva od 1000 dinara.

Model i poziv na broj za uplatu preuzmite OVDE.

Nakon uplate (i ukoliko ste ispunili uslove), APR će vam izdati potvrdu o rezervaciji naziva u roku od 5 dana. Uz ponovu uplatu rezervaciju naziva možete produžiti za još 60 dana.

 1. Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o identitetu preduzetnika – fotokopija (očitana) lična karta
 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika. Sa sajta APR možete da skinete formular za registraciju (formular) i popunite ga u elektronskom formatu. Tako popunjen odštampate i priložite uz potrebnu dokumentaciju. Svakako ne zaboravite da Registracionu prijavu potpišete!
 • Dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje. Račun na koji se uplaćuje, kao i model i poziv na broj možete da preuzmete na ovom linku.

Ukoliko ste registrovali naziv, potrebno je da priložite i:

 • Potvrdu o rezervaciji naziva

SAVET: znamo da ovakve prijave mogu da budu zbunjujuće te vam zbog toga nudimo kompletan vodič kako da popunite ovu prijavu. Preuzmite je na linku.

Popunjavanje registracione prijave

 1. Predaja prijave

Prijavu za osnivanje preduzetničkog preduzeća moguće je napraviti na dva načina:

 • U Agenciji za privredne registre
 • Elektronska registracija

Agencija za privredne registre je od početka 2018. hodine uvela mogućnost elektronske registracije preduzetnika.

Ta nova mogućnost još više ubrzava registraciju i donekle smanjuje troškove osnivanja preduzetničke radnje. Sami možete da odlučite da li ćete prijavu za registraciju podneti elektronskim putem ili kao do sada, na standardizovanim obrascima i „oči u oči“. Mi ćemo ovde objasniti standardni način osnivanja, a o elektronskoj registraciji čitajte u našem sledećem blogu.

Kao što smo i rekli, sva dokumenta koja ste prethodno pokupili predajete Agenciji za privredne registre. Predaju možete da izvršite na različite načine, a ovo su neki od njih:

 • neposredno u sedištu APR-a u Beogradu,
 • neposredno u nekoj od organizacionih jedinica APR,
 • neposredno u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum ili
 • poštom, tako što ćete celokupnu potrebnu dokumentaciju poslati na adresu APR

Jako dobra stvar je što je čitav proces jednošalterski i jednom kada predate prijavu osnivanja Agenciji za privredne registre, ona će za vas u samom postupku registracije osnivanja istovremeno pribaviti:

 • matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala
 • broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO
 1. Rešenje

Onog trenutka kad APR pozitivno odluči o vašoj prijavi, doneće Rešenje kojim se prijava usvaja. Rešenje će vam biti dostavljeno na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi.

Rešenje uglavnom bude gotovo kroz 5 do 7 dana i od momenta donošenja Rešenja počinju da teku vaša prava i obaveze kao preduzetnika. To uključuje i obavezu prijavljivanja kod nadležnog poreskog organa.

 1. Izrada pečata

Zakon (član 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima) kaže da vam pečat nije potreban, ali se toga, nažalost, u većini slučajeva pridržavaju samo APR i Poreska uprava. Ostali sa kojima sarađujete će vam u toku saradnje tražiti.

Pečat se izrađuje kod pečatoresca. On će vam tražiti kopiju Rešenja o osnivanju da bi vam izradio pečat. Ne postoje propisi kojima je regulisan oblik, boja mastila i sadržina pečata, tako da možete pustiti mašti na volju. Većina preduzetnika najčešće upotrebljava plavo, ljubičasto ili crno mastilo.

Trošak izrade pečata kreće se od 1.000 do 3.000 dinara, u zavisnosti kakav mehanizam pečata želite.

 1. Ugovor sa bankom

Jedan od zadnjih koraka koje ćete obaviti u osnivanju vaše firme jeste otvaranje računa u poslovnoj banci kako bi mogli da poslujete kao preduzetnik.

Mi vas nećemo savetovati koja je banka bolja od druge jer to zavisi od vaših privatnih preferencija, ali ćemo vam dati spisak svih banaka za jednostavniji i preglediji izbor.

SPISAK BANAKA

Otvaranje računa u banci se vrši potpisivanjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom koju izaberete. Za to će vam biti porebna sledeća dokumentacija:

 • Rešenje o osnivanju
 • OP obrazac
 • PIB
 • Pečat
 • Kopija lične karte

Po dobijanju računa u banci možete da popunite i podnesete poresku prijavu. Ova prijava se podnosi u roku od 15 dana od osnivanja firme, sa tim što se kao početni datum računa dan upisa u registar Agencije za privredne registre.

Na šta još treba da pripazite

Budite pažljivi kada budete popunjavate registracionu prijavu. Često se dogodi da zbog tipfelera ili neke greške u pisanju APR odbaci prijavu i morate sve ponovo popunjavati.

Ime firme mora da bude u jednom pismu te na to takođe pripazite, nemojte mešati ćirilicu i latinicu jer to može da bude razlog odbijanja

Ukoliko poslovno ime koje ste odredili ne sadrži sve zakonom propisane uslove, ono neće biti registrovao i APR će odbaciti registracionu prijavu.

Iako smo vam obećali da je ovaj vodič sve što vam je potrebno da uspešno otvorite preduzetničko preduzeće, nekad je dobro proveriti dvaput. Sve detaljne, a proverene informacije možete da pronađete na internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije. Kliknite na odeljak Registri -> Preduzetnici -> Uputstva -> Osnivanje.

SAVET: Poznato je da su zakoni i njihove primene u praksi često sklone izmenama. Svakom preduzetniku u prvoj godini poslovanja najveći je fokus na pribavljanju novih klijenata i egzistenciji.

U takvom dinamičnom poslovanju često nemaju vremena (niti dovoljno želje) da prate zakone i njihove promene te vam zbog toga savetujemo da razmislite o računovođi za svoju firmu. Ne samo da će sa vaših leđa skinuti teret i brigu o prihodima i porezima i ostaviti vam vreme da brinete o važnijim stvarima za vas, već će svaki dobar računovođa biti prijatelj i savetnik i trenucima kada ne znate šta dalje.

Da sumiramo…

Dok papirologija i birokratija oko osnivanja preduzetničkog preduzeća i dalje mnogima predstavlja glavobolju, mi smo ovim vodičem pokušali da na jednom mestu sažmemo sve što trebate da napravite kako bi taj proces prošao bez problema. I bez višestrukog vraćanja sa šaltera na šalter.

Jako bitan proces u osnivanju vlastite firme je biranje poslovnog imena i naziva. Kada ste tu odluku doneli potrebno vam je između 10 i 15 dana te 2.500 i 6.000 dinara za osnivanje firme.

Vreme:

 • 1 dan za popunjavanje registracione prijave, plaćanje naknade za registraciju i prijave u U Agenciji za privredne registre
 • 5 – 7 dana za dobijanje rešenja o prijavi iz APR-a
 • Najčešće 2 dana za izradu pečata (ali zavisi od mesta gde idete)
 • 1 dan za ugovor u banci i poresku prijavu

Troškovi

 • 500 RSD naknada za registraciju osnivanja preduzetnika (ili 1.000 elektronskim putem)
 • 1000 RSD naknada za rezervisanje naziva ako na to odlučite
 • 1000 – 3.000 RSD trošak izrade pečata (u zavisnosti od mehanizma pečata)

Iskreno se nadamo kako će vam, uz ovaj vodič, otvaranje vlastitog preduzetnika biti najmanji problem. U tome i u daljnjem poslovanju želimo vam mnogo sreće.