Javni beležnici Srbije dobili pristup ENN platformi.
28. март, 2024

Javni beležnici Srbije imaće pristup mreži notarijata EU

Na sednici Skupštine Saveta notarijata EU u Briselu, donesena je sledeća odluka. Javni beležnici Srbije dobiće ravnopravan pristup elektronskoj mreži notara Evropske unije.

Javnobeležnička komora Srbije (JKS) inače je član Saveta notarijata EU u svojstvu posmatrača, s obzirom na to da Srbija nije članica EU. Prema tome, biće jedina zemlja van EU koja ima pristup ENN platformi.

To će joj omogućiti direktnu komunikaciju sa svim kolegama iz zemalja članica EU. Kao i proveru notarski overenih dokumenata iz EU u Srbiji i obrnuto.

Takođe, pristup mreži notara Evropske unije će omogućiti i:

  • bržu i sigurniju razmenu informacija između javnih beležnika Srbije i zemalja EU,
  • slanje dokumenata overenih u EU u Srbiju i obrnuto,
  • proveru autentičnosti svih notarski overenih isprava, kako za notare iz zemalja EU tako za javne beležnike Srbije.

“Nakon višegodišnjeg rada na dobijanju pristupa ENN platformi, imao sam čast da prisustvujem skupštini Saveta notarijata EU, na kojoj je jedna od tačaka bila i pristup javnih beležnika platformi ENN. Nakon diskusije, usvojen je predlog i doneta je odluka da se omogući ravnopravan pristup svim javnim beležnicima Srbije ENN platformi”, rekao je Goran Andrić. On je član Izvršnog odbora JKS.

Kako prenosi JKS, u narednim mesecima biće završen tehnički deo posla. U pogledu povezivanja sa pomenutom mrežom, kako bi navedena odluka bila primenjena u potpunosti.

Zahvaljujući pristupu ovoj platformi, biće moguće da se u realnom vremenu, direktnom elektronskom komunikacijom između kolega, u Srbiji proveri autentičnost svakog akta overenog u bilo kojoj notarskog kancelariji EU. Ali i svih dokumenata overenih kod javnih beležnika u Srbiji u svim zemljama EU.

Na taj način, biće sprečeno falsifikovanje isprava. Na primer, radi sticanja punomoćja, izvoda iz registra privrednih subjekata itd.

Isto tako, biće povećana sigurnost u pravnom prometu između Republike Srbije i zemalja EU.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, obratite nam se putem info.bg@unija.com.