24. април, 2024

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u

Ministarstvo finansija Republike Srbije donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 29/2024. Pravilnik je stupio na snagu i primenjuje se od 4. aprila 2024. godine.

Među ključnim promenama koje donosi ovaj Pravilnik su:

  • izmenjeni članovi koji regulišu način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara u postupku carinskog skladištenja, kao i ukinuta obaveza overe računa od strane nadležnog carinskog organa radi ostvarivanja tog prava;
  • dopunjeni članovi koji se odnose na poresko oslobođenje po osnovu međunarodnih ugovora, a koji preciziraju kriterijume za ostvarivanje ovog oslobođenja i sadržaj potvrde o istom;
  • izvršene izmene i dopune vezane za postupak refundacije PDV-a kupcima prvog stana, određujući da se to pravo ostvaruje na osnovu fiskalnog računa koji izdaje obveznik PDV-a.

Navedene izmene i dopune Pravilnika o PDV-u biće analizirane u nastavku.

Izmene Pravilnika o PDV-u po pitanju poreskog oslobođenja za promet dobara u postupku carinskog skladištenja

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u donose bitne promene u vezi sa poreskim oslobođenjem za promet dobara u postupku carinskog skladištenja.

Prema novim odredbama, dovoljno je da obveznik PDV-a ili primalac dobara koji je poreski dužnik poseduje samo deklaraciju za postupak carinskog skladištenja u elektronskom obliku ili overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku. I to kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja. Takođe, ukinuta je obaveza overe računa od strane carinskog organa, što je ranije bilo neophodno.

Promene su posebno evidentirane u čl. 93. i 95a. Pravilnika o PDV-u, gde je u članu 93. izmenjen stav 1. Dok je u članu 95a. izvršena pravno-tehnička izmena, koja se odnosi na način overavanja elektronske fakture.

Isto tako, važno je napomenuti da ove izmene ne utiču na dokaze potrebne za ostvarivanje poreskog oslobođenja na osnovu avansa za budući promet dobara u istom postupku carinskog skladištenja.

Dopune Pravilnika o PDV-u po pitanju poreskog oslobođenja na osnovu međunarodnih ugovora

Novim odredbama, u član 122. Pravilnika o PDV-u dodat je stav 4. Ovim stavom se propisuje da se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu s međunarodnim ugovorom koji je bio na snazi na dan zaključenja ugovora na osnovu kojeg se vrši promet dobara ili usluga, ili na dan samog prometa.

A unapređene su i pojedine odredbe iz člana 123. Sada, potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor i zahtev za izdavanje te potvrde moraju da se dopune informacijama o nazivu i vrednosti projekta. I to ukoliko se promet obavlja u okviru realizacije nekog projekta.

Pored toga, dopunjen je i član 124. predmetnog Pravilnika. Time je omogućena primena istog principa iz člana 122. stav 4. ovog Pravilnika i kod uvoza dobara.

Izmene i dopune po pitanju refundacije PDV-a kupcu prvog stana

Kao što smo već rekli, navedenim izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u napravljene su značajne promene.

Te se, shodno njima, pravo na povraćaj PDV-a kupcu prvog stana ostvaruje uz fiskalni račun obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u. Što je predviđeno u članu 276. stav 1. Pravilnika.

Ovo praktično znači sledeće:

bez obzira na to da li je prodavac trebalo da obračuna PDV za taj promet ili ne, kupac prvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a, ako poseduje fiskalni račun izdat od strane obveznika PDV-a i u kojem je iskazan porez na dodatu vrednost.

Dakle, u slučaju da prodavac koji je obveznik PDV-a obračuna PDV za promet stana koji nije u okviru novoizgrađenog objekta ili prvi prenos prava raspolaganja, kupac može i dalje ostvariti pravo na povraćaj PDV-a. I to na osnovu fiskalnog računa koji je izdao prodavac stana.

Izmena člana 276. Pravilnika donosi veću zaštitu prava kupaca stanova. Zato što se njome sprečava situacija u kojoj je prodavac obračunao PDV, a Poreska uprava osporila pravo kupca na refundaciju istog.

U slučaju da prodavac nije obveznik PDV-a, a izda fiskalni račun s iskazanim porezom na dodatu vrednost, kupac nema pravo na refundaciju. Jer se pretpostavlja da kupac može lako proveriti da li je prodavac obveznik PDV-a. Za razliku od utvrđivanja da li je konkretan promet oporeziv.

Takođe, bitno je pomenuti da su izmenjeni zahtevi za refundaciju PDV-a. Stoga će Poreska uprava ubuduće zahtevati isključivo fiskalni račun na kojem je iskazan PDV. Dok će odbacivati druge vrste dokumenata, kao što su ugovori o kupoprodaji stanova.

Ostale novosti iz oblasti poreza

U daljem tekstu, prenosimo Vam i ostale najznačajnije novosti iz oblasti poreza:

  • Prema mišljenju Ministarstva finansija, br. 000221258 2023 10520 041 000 011 004 od 2. 4. 2024. godine, po osnovu potraživanja troškova, koje nema karakter naknade za promet u smislu Zakona o PDV-u, može se izdavati elektronska faktura s poreskom kategorijom OE i odgovarajućim opisom;
  • Po osnovu usluga koje su povezane sa nabavkom i uvozom putničkog automobila, obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Ali samo ako navedene usluge koristi za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
  • Shodno članu 44. stav 3. Zakona o PDV-u, u svim slučajevima je obavezno navođenje napomene da se novim računom zamenjuje prethodno stornirani račun;
  • Vlada je donela Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 30/2024). Dok je donet i novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Razumemo da česte izmene mogu delovati zbunjujuće i ometati redovno poslovanje Vaše kompanije. Zbog toga su Vam na usluzi naši stručnjaci za poresko savetovanje.

Ukoliko imate pitanja ili bilo kakvu spornu situaciju, budite slobodni da kontaktirate sa nama. Odgovorićemo Vam u najkraćem roku.

Dostupni smo putem info.bg@unija.com ili pozovite na broj telefona +381 11 312 12 82.