5. март, 2024

Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2023. godini iznosi 1.423.188 RSD.

Na osnovu toga, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica koja su, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje poreska obaveza, ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici. Odnosno, iznos veći od 4.269.564 RSD.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi. Dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana koji na dan 31. decembra 2023. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, zbir pojedinih stavki iz godišnjeg dohotka umanjuje se za neoporezivi iznos. Shodno Zakonu o porezu na dohodak građana, umanjenje se odnosi na zbir sledećih stavki:

  • zarada iz članova od 15a do 15v,
  • oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 41.
  • i oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava industrijske svojine iz članova 55. i 60.

U ovom slučaju, ako je iznos tri prosečne godišnje zarade viši od zbira naznačenih stavki, iznos umanjenja ne može biti viši od zbira istih stavki.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana imaju pravo i na lične odbitke. I to kako sledi u tabelarnom pregledu.

ObvezniciProcentualni iznosNeoporezivi iznos
Poreski obveznik40%569.275 RSD
Izdržavani član porodice15%213.478 RSD
*Iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje (razlika između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa).

Osnovicu godišnjeg poreza čini oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i iznosa ličnih odbitaka.

Prema tome, godišnji porez se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% za iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade (8.539.128 RSD)
  • i 15% za iznos preko pomenutog iznosa.

Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-2R je 15. 5. 2024. godine. A to je ujedno i rok za izmirenje obaveze po podnetoj poreskoj prijavi.

Poreska prijava PPDG-2R za 2023. godinu podnosi se isključivo elektronskim putem.

Savetujemo Vam da proverite iznos svojih godišnjih primanja bez pripadajućih poreza i doprinosa. Ukoliko su ostvarena u iznosu većem od gorenavedenih 4.269.564 RSD, postupite u skladu sa Zakonom.

U slučaju da Vam je potrebna naša podrška prilikom popunjavanja i podnošenja poreske prijave, kontaktirajte sa našim računovođama za obračun zarada putem info.bg@unija.com.