24. новембар, 2023

Elektronsko apliciranje i izdavanje viza strancima

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije ima novi plan. Da 65 miliona dinara plati izradu i implementaciju softverskog rešenja za strance. Za šta je raspisana i javna nabavka.

Budući portal Living in Serbia će na jednom mestu objediniti:

Portal će služiti i u informativne svrhe. U pogledu informacija i podataka koji obrađuju sve životne teme od značaja za strance. I to onih koji nameravaju da borave ili već borave u našoj zemlji.

Projekat će se oslanjati na softverska rešenja koja već postoje. To je onlajn aplikacija za vizu D, duži boravak u svrhu zapošljavanja stranih državljana iz zemalja viznog režima (eKonzulat). Ali i onlajn aplikacija za obradu zahteva stranih državljana za odobrenje privremenog boravka. Nju možemo naći u sklopu Portala eUprave (eStranac).

Putem budućeg portala Living in Serbia, stranci će, između ostalog, moći da podnose zahteve za vizu za kraći boravak (viza C) za punoletna i maloletna lica. Kao i zahteve za vizu za duži boravak i jedinstvenu dozvolu.

Takođe, on treba da omogući i poslodavcima podnošenje zahteva u ime stranaca.

Aplikativno rešenje treba da omogući i izdavanje vize u elektronskom obliku (eViza).

Rok za prijavu na tender je 22. decembar ove godine.

Izvor: https://www.ekapija.com/